Có bao nhiêu đặc điểm sau đây chỉ xuất hiện ở người hiện đại Homo sapiens mà không có ở các dạng người tổ tiên?

(1) Có đời sống văn hóa và tôn giáo.

(2) Biết sử dụng lửa để nấu chín thức ăn.

(3) Dáng đứng thẳng.

(4) Biết chế tác và sử dụng công cụ lao động.

(5) Có lồi cằm.

(6) Chi năm ngón.

Suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

ADSENSE
Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Đề thi giữa HK2 môn Sinh học 12 năm 2021

Trường THPT Lê Thành Phương

29/09/2023
14 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi
ADMICRO
YOMEDIA
ZUNIA9