100+ câu trắc nghiệm Kế toán máy

tracnghiem.net chia sẻ hơn 100+ câu trắc nghiệm môn Kế toán máy có đáp án dành cho các bạn sinh viên chuyên ngành có thêm tư liệu học tập, ôn tập chuẩn bị cho kì thi kết thúc học phần sắp diễn ra. Để việc ôn tập trở nên hiệu quả hơn, các bạn có thể ôn theo từng phần trong bộ câu hỏi này bằng cách trả lời lần lượt các câu hỏi cũng như so sánh đáp và lời giải chi tiết được đưa ra. Sau đó các bạn hãy chọn tạo ra đề ngẫu nhiên để kiểm tra lại kiến thức mình đã ôn tập được nhé!

110 câu
137 lượt thi

Chọn hình thức trắc nghiệm (20 câu/30 phút)

Chọn phần

ADSENSE
 • Câu 1:

  Trong các phát biểu sau, phát biểu nào đúng về Hạch toán?


  A. Hạch toán vàng, bạc, kim khí quý, đá quý ở tài khoản tiền mặt phải tính ra tiền theo giá thực tế và không áp dụng cho các doanh nhgiệp kinh doanh vàng, bạc, kim khí quý, đá quý


  B. Hạch toán vàng, bạc, kim khí quý, đá quý ở tài khoản tiền mặt phải tính ra tiền theo giá thực tế và có áp dụng cho các doanh nhgiệp kinh doanh vàng, bạc, kim khí quý, đá quý


  C. Hạch toán vàng, bạc, kim khí quý, đá quý ở tài khoản tiền mặt phải tính ra USD theo giá thực tế và không áp dụng cho các doanh nhgiệp kinh doanh vàng, bạc, kim khí quý, đá quý


  D. Hạch toán vàng, bạc, kim khí quý, đá quý ở tài khoản tiền mặt phải tính ra USD theo giá thực tế và có áp dụng cho các doanh nhgiệp kinh doanh vàng, bạc, kim khí quý, đá quý


 • YOMEDIA
 • Câu 2:

  Trong các phát biểu sau, phát biểu nào đúng đối với vàng, bạc:


  A. Đối với vàng, bạc, kim khí quý, đá quý phản ánh ở nhóm TK vốn bằng tiền chỉ áp dụng cho các doanh nghiệp không đăng ký kinh doanh vàng,bạc,kim khí quý,đá quý


  B. Đối với vàng, bạc, kim khí quý, đá quý phản ánh ở nhóm TK vốn bằng tiền chỉ áp dụng cho các doanh nghiệp đăng ký kinh doanh vàng,bạc,kim khí quý,đá quý


  C. Đối với vàng, bạc, kim khí quý, đá quý phản ánh ở nhóm TK vốn bằng tiền không áp dụng cho các doanh nghiệp không đăng ký kinh doanh vàng,bạc,kim khí quý,đá quý


  D. Tất cả đều sai


 • Câu 3:

  Trong các phát biểu sau, phát biểu nào đúng? Người ta nói rằng…


  A. Hạch toán vốn bằng tiền phải sử dụng một đơn vị tiền tệ thống nhất là VNĐ


  B. Hạch toán vốn bằng tiền có thể sử dụng cả hai đơn vị tiền tệ là VNĐ và USD


  C. Hạch toán vốn bằng tiền không nên sử dụng một đơn vị tiền tệ thống nhất là VNĐ


  D. Hạch toán vốn bằng tiền phải sử dụng một đơn vị tiền tệ thống nhất là USD


 • ADMICRO
 • Câu 4:

  Quy định hạch toán nào đúng?


  A. Ở những doanh nghiệp có tiền VNĐ nhập quỹ tiền mặt hoặc gửi vào ngân hàng phải quy đổi đồng VN  ra USD theo tỉ giá hối đoái tại ngày giao dịch để ghi sổ kế toán


  B. Ở những doanh nghiệp có ngoại tệ nhập quỹ tiền mặt hoặc gửi vào ngân hàng phải quy đổi ngoại tệ ra đồng VN theo tỉ giá hối đoái tại ngày giao dịch để ghi sổ kế toán


  C. Ở những doanh nghiệp có ngoại tệ nhập quỹ tiền mặt hoặc gửi vào ngân hàng phải quy đổi USD ra ngoại tệ theo tỉ giá hối đoái tại ngày giao dịch để ghi sổ kế toán


  D. Cả 3 đáp án đều đúng


 • Câu 5:

  Quy định nào sau đây là sai?


  A. Ở những doanh nghiệp có tiền VNĐ nhập quỹ tiền mặt hoặc gửi vào ngân hàng phải quy đổi đồng VN ra USD theo tỉ giá hối đoái tại ngày giao dịch để ghi sổ kế toán


  B. Ở những doanh nghiệp có ngoại tệ nhập quỹ tiền mặt hoặc gửi vào ngân hàng phải quy đổi ngoại tệ ra đồng VN theo tỉ giá hối đoái tại ngày giao dịch để ghi sổ kế toán


  C. Ở những doanh nghiệp có ngoại tệ nhập quỹ tiền mặt hoặc gửi vào ngân hàng phải quy đổi USD ra ngoại tệ theo tỉ giá hối đoái tại ngày giao dịch để ghi sổ kế toán


  D. A và B


 • Câu 6:

  Đáp án nào sau đây là đúng? Theo quyết định số 15/2006/QĐ-BTC,hạch toán vốn bằng tiền phải đảm bảo các quy định sau:


  A. Hạch toán vốn bằng tiền phải sử dụng một đơn vị tiền tệ thống nhất là VNĐ


  B. Doanh nghiệp có ngoại tệ nhập quỹ tiền mặt hoặc gửi vào ngân hàng phải quy đổi ngoại tệ ra đồng VN theo tỉ giá hối đoái tại ngày giao dịch để ghi sổ kế toán


  C. Đối với vàng, bạc, kim khí quý, đá quý phản ánh ở nhóm tài khoản vốn bằng tiền chỉ áp dụng cho các doanh nghiệp không đăng ký kinh doanh vàng, bạc, kim khí quý, đá quý


  D. Tất cả các quy định trên 


 • Câu 7:

  Nếu có chênh lệch tỉ giá hối đoái thì…?


  A. Nếu phát sinh trong giai đoạn sản xuất kinh doanh, kể cả doanh nghiệp sản xuất kinh doanh có hoạt động đầu tư XDCB thì số chênh lệch này phản ánh trên các tài khoản doanh thu và chi phí tài chính và nếu phát sinh trong giai đoạn đầu tư XDCB-giai đoạn trước hoạt động thì phản ánh vào tài khoản 413


  B. Thì phản ánh số chênh lệch này vào tài khoản 413


  C. Thì chỉ phản ánh chênh lệch này vào các tài khoản doanh thu và chi phí tài chính


  D. Cả 3 đáp án đều đúng


 • ZUNIA12
 • Câu 8:

  Nội dung và kết cấu phản ánh của tài khoản 111 nào là đúng?


  A. Nợ: Các tài khoản tiền mặt, ngân phiếu, ngoại tệ, vàng, bạc, đá quý nhập quỹ-Số tiền mặt thừa ở quỹ phát hiện khi kiểm kê.         Có: Các tài khoản tiền mặt, ngân phiếu, ngoại tệ, vàng, bạc, đá quý xuất quỹ-Số tiền mặt thiếu hụt ở quỹ phát hiện khi kiểm kê.         Dư bên nợ: Các tài khoản tiền mặt, ngân phiếu, ngoại tệ, vàng, bạc, đá quý còn tồn quỹ tiền mặt


  B. Nợ: Các tài khoản tiền mặt, ngân phiếu, ngoại tệ, vàng, bạc, đá quý nhập quỹ-Số tiền mặt thừa ở quỹ phát hiện khi kiểm kê.         Có: Các tài khoản tiền mặt, ngân phiếu, ngoại tệ, vàng, bạc, đá quý xuất quỹ-Số tiền mặt thiếu hụt ở quỹ phát hiện khi kiểm kê.         Dư bên có: Các tài khoản tiền mặt, ngân phiếu, ngoại tệ, vàng, bạc, đá quý còn tồn quỹ tiền mặt


  C. Nợ: Các tài khoản tiền mặt, ngân phiếu, ngoại tệ, vàng, bạc, đá quý xuất quỹ-Số tiền mặt thiếu hụt ở quỹ phát hiện khi kiểm kê.         Có: Các tài khoản tiền mặt, ngân phiếu, ngoại tệ, vàng, bạc, đá quý nhập quỹ-Số tiền mặt thừa ở quỹ phát hiện khi kiểm kê.         Dư bên nợ: Các tài khoản tiền mặt, ngân phiếu, ngoại tệ, vàng, bạc, đá quý còn tồn quỹ tiền mặt


  D. Nợ: Các tài khoản tiền mặt, ngân phiếu, ngoại tệ, vàng, bạc, đá quý xuất quỹ-Số tiền mặt thừa ở quỹ phát hiện khi kiểm kê.         Có: Các tài khoản tiền mặt, ngân phiếu, ngoại tệ, vàng, bạc, đá quý nhập quỹ-Số tiền mặt thiếu hụt ở quỹ phát hiện khi kiểm kê.         Dư bên nợ: Các tài khoản tiền mặt, ngân phiếu, ngoại tệ, vàng, bạc, đá quý còn tồn quỹ tiền mặt


 • Câu 9:

  Tài khoản 111 có mấy tài khoản cấp 2?


  A. 3


  B. Không có tài khoản cấp 2


  C. Có 1 tài khoản cấp 2


  D. Có 2 tài khoản cấp 2(111,1112)


 • Câu 10:

  Rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt, chọn đáp án đúng:


  A.  Nợ TK 1111: Tiền VN.  Có TK 1121: Tiền VN gửi ngân hàng.


  B. Nợ TK 1111: Tiền VN. Có TK 1221: Tiền VN gửi ngân hàng


  C. Nợ TK 1121: Tiền VN. Có TK 1122: Tiền VN gửi ngân hàng


  D. Nợ TK 1121: Tiền VN. Có TK 1111: Tiền VN gửi ngân hàng


 • Câu 11:

  Thu tiền bán hàng bằng tiền mặt nhập quỹ,chọn định khoản đúng:


  A. Nợ TK 1111: Tiền VN. Có TK 511: Doanh thu hoạt động kinh doanh


  B. Nợ TK 511: Tiền VN. Có TK 1111: Doanh thu hoạt động kinh doanh


  C. Nợ TK 1111: Tiền VN. Có TK 512: Doanh thu hoạt động kinh doanh


  D. Nợ TK 1121: Tiền VN. Có TK 511: Doanh thu hoạt động kinh doanh


 • Câu 12:

  Thu hồi các khoản nợ phải thu bằng tiền mặt nhập quỹ, định khoản:


  A. Nợ TK 1111: Tiền VN. Có TK 131: Phải thu khách hàng


  B. Nợ TK 131: Phải thu khách hàng Có TK 1111: Tiền VN


  C. Nợ TK 1111: Tiền VN.  Có TK 331: Phải thu khách hàng


  D.  Nợ TK 1111: Tiền VN. Có TK 334: Phải thu khách hàng


 • Câu 13:

  Để phân công công việc và quyền hạn trong phòng kế toán, ta tiến hành theo đường dẫn sau:


  A. Bước 1: Hệ thống/ vai trò và quyền hạn/ chọn thêm, để thêm tên vai trò mới. Bước 2: chọn tên vài trò vừa tạo sau đó nhấn chọn “phân quyền”, để thiêt lập các chức năng, quyền hạn


  B. Bước 1: Nghiệp vụ/ vai trò và quyền hạn/ chọn thêm, để thêm tên vai trò mới. Bước 2: chọn tên vài trò vừa tạo sau đó nhấn chọn “phân quyền”, để thiêt lập quyền cho vai trò


  C. Bước 1: Tệp/ vai trò và quyền hạn/ chọn thêm, để thêm tên vai trò mới. Bước 2: chọn tên vài trò vừa tạo sau đó nhấn chọn “phân quyền”, để thiêt lập quyền cho vai trò


  D. Bước 1: Hệ thống/ vai trò và quyền hạn/ chọn thêm, để thêm tên vai trò mới. Bước 2: Tùy chọn/ chọn tên vaii trò vừa tạo sau đó nhấn chọn “phân quyền”, để thiêt lập quyền cho vai trò


 • Câu 14:

  Để khai báo danh sách người dùng trong phòng kế toán, ta tiến hành theo đường dẫn sau:


  A. Soạn thảo\ Người dùng


  B. Hệ thống\ Người dùng


  C. Tệp\ Quản lý người dùng


  D. Hệ thống\ Quản lý người dùng


 • Câu 15:

  Để thiết lập thông tin “Lấy chiết khấu thanh toán theo điều khoản thanh toán khi thu tiền khách hàng và trả tiền NCC”, ta tiến hành theo đường dẫn sau:


  A. Hệ thống\ Tùy chọn\ Tùy chọn chung, tích chọn “Lấy chiết khấu thanh toán theo điều khoản thanh toán khi thu tiền khách hàng và trả tiền NCC”


  B. Hệ thống\ Tùy chọn\ Tùy chọn riêng, tích chọn “Lấy chiết khấu thanh toán theo điều khoản thanh toán khi thu tiền khách hàng và trả tiền NCC”


  C. Nghiệp vụ\ Tùy chọn\ Tùy chọn chung, tích chọn “Lấy chiết khấu thanh toán theo điều khoản thanh toán khi thu tiền khách hàng và trả tiền NCC”


  D. Tệp \ Tùy chọn chung, tích chọn “Lấy chiết khấu thanh toán theo điều khoản thanh toán khi thu tiền khách hàng và trả tiền NCC”


 • Câu 16:

  Để thiêt lập chế độ ghi sổ “cất đồng thời ghi sổ”, ta tiến hành theo đường dẫn sau:


  A. Hệ thống\ Tùy chọn\ Tùy chọn chung\ tích chọn “cất đồng thời ghi sổ”


  B. Hệ thống\ Tùy chọn\ Tùy chọn riêng\ tích chọn “cất đồng thời ghi sổ”


  C. Nghiệp vụ\ Tùy chọn\ Tùy chọn chung\ tích chọn “cất đồng thời ghi sổ”


  D. Không đáp án đúng.


 • Câu 17:

  Để thiết lập giao diện nhập liệu “Thu nhỏ giao diện nhập chứng từ””ta thực hiện theo đường dẫn sau:


  A. Hệ thống\ Tùy chọn riêng\ tích chọn “ Thu nhỏ giao diện nhập chứng từ


  B. Nghiệp vụ\ Tùy chọn riêng\ tích chọn “ Thu nhỏ giao diện nhập chứng từ”


  C. Tệp/ tích chọn “ Thu nhỏ giao diện nhập chứng từ”


 • Câu 18:

  Sau khi khai báo tên đầy đủ của các cán bộ có ký tên trên các báo cáo như trên và ấn nút Đồng ý. Hỏi: Khi lên các báo cáo tên của các cán bộ trên đã xuất hiện chưa?

                             


  A. Chưa xuất hiện vì chưa tích chọn cho các tên này được In tên tên trên báo cáo


  B. Chưa xuất hiện vì còn thiếu tên Kế toán tổn hợp


  C. Xuất hiện rồi vì đã được khai báo đầy đủ


  D. Xuất hiện rồi vì mục In tên trên báo cáo đã được lựa chọn (Bỏ tích)


 • Câu 19:

  Để thay đổi họ và tên giám đốc in trên báo cáo?


  A. Khai báo tên giám đốc tại: Hệ thống\ Tùy chọn\ Người ký


  B. Khai báo tên giám đốc tại: Hệ thống\ Tùy chọn\ Nhân sự


  C. Khai báo tên giám đốc tại: Hệ thống\ Tùy chọn\ Báo cáo


  D. Khai báo tên giám đốc tại: Hệ thống\ Tùy chọn\ Tùy chọn chung


 • Câu 20:

  Đường dẫn nào sau đây dùng để đổi mật khẩu người dùng:


  A.  Danh mục\ Đổi mật khẩu


  B. Tệp\ Đổi mật khẩu


  C. Hệ thống\ Đổi mật khẩu


  D. Không đáp án nào đúng


ZUNIA9