Đề Trắc Nghiệm Sinh Học Lớp 10

B1: Chọn lớp và môn

B2: Loại đề

B3: Chọn nội dung

Đề thi HK2 môn Sinh học 10 CTST năm 2023-2024

Trường THPT Đồng Đậu

02/05/2024
19 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK2 môn Sinh học 10 KNTT năm 2023-2024

Trường THPT Phan Bội Châu

02/05/2024
35 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK2 môn Sinh học 10 CTST năm 2023-2024

Trường THPT Trần Suyền

18/03/2024
47 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi
ADMICRO
YOMEDIA

Đề thi giữa HK2 môn Sinh học 10 KNTT năm 2023-2024

Trường THPT Trần Phú

18/03/2024
37 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn Sinh học 10 KNTT năm 2023-2024

Trường THPT Nguyễn Trãi

30/12/2023
72 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi
ZUNIA12

Đề thi giữa HK1 môn Sinh học 10 CTST năm 2023-2024

Trường THPT Lê Lợi

01/11/2023
115 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK1 môn Sinh học 10 KNTT năm 2023-2024

Trường THPT Việt Trì

01/11/2023
72 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK1 môn Sinh học 10 Cánh Diều năm 2023-2024

Trường THPT Trịnh Hoài Đức

01/11/2023
61 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK1 môn Sinh học 10 CTST năm 2023-2024

Trường THPT Lê Minh Xuân

18/10/2023
82 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK1 môn Sinh học 10 KNTT năm 2023-2024

Trường THPT Phan Bội Châu

17/10/2023
46 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK2 môn Sinh học 10 CTST năm 2022-2023

Trường THPT Lê Lợi

27/04/2023
83 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK2 môn Sinh học 10 Cánh diều năm 2022-2023

Trường THPT Phan Đình Phùng

25/04/2023
55 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK2 môn Sinh học 10 KNTT năm 2022-2023

Trường THPT Nguyễn Trãi

21/04/2023
97 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK2 môn Sinh học 10 CTST năm 2022-2023

Trường THPT Nguyễn Du

17/04/2023
28 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK2 môn Sinh học 10 Cành diều năm 2022-2023

Trường THPT Trần Quốc Tuấn

31/03/2023
14 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK2 môn Sinh học 10 KNTT năm 2022-2023

Trường THPT Nguyễn Du

27/03/2023
18 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK2 môn Sinh học 10 CTST năm 2022-2023

Trường THPT Kim Đồng

21/03/2023
11 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn Sinh học 10 CTST năm 2022-2023

Trường THPT Lý Tự Trọng

31/12/2022
131 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn Sinh học 10 KNTT năm 2022-2023

Trường THPT Quang Trung

30/12/2022
107 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn Sinh học 10 Cánh diều năm 2022-2023

Trường THPT Nguyễn Trung Trực

23/12/2022
247 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn Sinh học 10 CTST năm 2022-2023

Trường THPT Phan Đình Phùng

23/12/2022
107 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn Sinh học 10 KNTT năm 2022-2023

Trường THPT Chu Văn An

20/12/2022
0 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn Sinh học 10 Cánh diều năm 2022-2023

Trường THPT Võ Thị Sáu

18/12/2022
97 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn Sinh học 10 CTST năm 2022-2023

Trường THPT Hùng Vương

16/12/2022
72 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn Sinh học 10 KNTT năm 2022-2023

Trường THPT Nguyễn Trãi

15/12/2022
101 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK1 môn Sinh học 10 Cánh diều năm 2022-2023

Trường THPT Nguyễn Trãi

01/11/2022
62 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK1 môn Sinh học 10 CTST năm 2022-2023

Trường THPT Lý Tự Trọng

31/10/2022
63 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK1 môn Sinh học 10 KNTT năm 2022-2023

Trường THPT Chu Văn An

31/10/2022
96 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK1 môn Sinh học 10 Cánh diều năm 2022-2023

Trường THPT Hùng Vương

26/10/2022
57 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK1 môn Sinh học 10 CTST năm 2022-2023

Trường THPT Phan Đăng Lưu

25/10/2022
25 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK1 môn Sinh học 10 KNTT năm 2022-2023

Trường THPT Nguyễn Du

25/10/2022
16 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK2 môn Sinh Học 10 năm 2021-2022

Trường THPT Trần Quốc Tuấn

17/05/2022
95 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK2 môn Sinh học 10 năm 2021-2022

Trường THPT Lê Hồng Phong

19/04/2022
432 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK2 môn Sinh học 10 năm 2021-2022

Trường THPT Chu Văn An

16/04/2022
224 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK2 môn Sinh học 10 năm 2021-2022

Trường THPT Nguyễn Du

16/04/2022
101 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK2 môn Sinh học 10 năm 2021-2022

Trường THPT Nguyễn Trãi

16/04/2022
69 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK2 môn Sinh học 10 năm 2021-2022

Trường THPT Ngô Gia Tự

16/04/2022
20 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK2 môn Sinh học 10 năm 2021-2022

Trường THPT Tam Dương

08/03/2022
457 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK2 môn Sinh học 10 năm 2021-2022

Trường THPT Ngọc Hồi

02/03/2022
193 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK2 môn Sinh học 10 năm 2021-2022

Trường THPT Lê Trung Kiên

28/02/2022
87 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK2 môn Sinh học 10 năm 2021-2022

Trường THPT Hoàng Diệu

28/02/2022
40 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK2 môn Sinh học 10 năm 2021-2022

Trường THPT Xuân Giang

28/02/2022
21 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn Sinh học 10 năm 2021-2022

Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu

23/12/2021
432 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn Sinh học 10 năm 2021-2022

Trường THPT Lê Thanh Hiền

20/12/2021
192 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn Sinh học 10 năm 2021-2022

Trường THPT Ngô Gia Tự

17/12/2021
102 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn Sinh học 10 năm 2021-2022

Trường THPT Ngô Sĩ Liên

15/12/2021
102 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn Sinh học 10 năm 2021-2022

Trường THPT Nguyễn Trãi

08/12/2021
222 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK1 môn Sinh 10 năm 2021-2022

Trường THPT Lê Xoay

29/10/2021
1018 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK1 môn Sinh 10 năm 2021-2022

Trường THPT Nguyễn Văn Linh

29/10/2021
285 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK1 môn Sinh 10 năm 2021-2022

Trường THPT Gia Định

29/10/2021
255 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK1 môn Sinh 10 năm 2021-2022

Trường THPT Duy Tân

27/10/2021
267 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK1 môn Sinh 10 năm 2021-2022

Trường THPT Huỳnh Mẫn Đạt

27/10/2021
88 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK2 môn Sinh học 10 năm 2021

Trường THPT Hàm Rồng

16/04/2021
925 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK2 môn Sinh học 10 năm 2021

Trường THPT Bỉm Sơn

16/04/2021
382 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK2 môn Sinh học 10 năm 2021

Trường THPT Sầm Sơn

16/04/2021
145 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK2 môn Sinh học 10 năm 2021

Trường THPT Quan Hoá

16/04/2021
134 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK2 môn Sinh học 10 năm 2021

Trường THPT Đào Duy Từ

16/04/2021
65 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK2 môn Sinh học 10 năm 2021

Trường THPT Lam Hồng

16/03/2021
257 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK2 môn Sinh học 10 năm 2021

Trường THPT Nguyễn Trãi

15/03/2021
184 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK2 môn Sinh học 10 năm 2021

Trường THPT Nguyễn Du

15/03/2021
52 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK2 môn Sinh học 10 năm 2021

Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm

15/03/2021
53 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK2 môn Sinh học 10 năm 2021

Trường THPT Nguyễn Huệ

15/03/2021
43 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK2 môn Sinh học 10 năm 2021

Trường THPT Đồng Đậu

15/03/2021
18 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn Sinh học 10 năm 2020

Trường THPT Trần Phú

17/12/2020
1016 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn Sinh học 10 năm 2020

Trường THPT Gia Định

03/12/2020
806 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn Sinh học 10 năm 2020

Trường THPT Thuận Thành

03/12/2020
388 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn Sinh học 10 năm 2020

Trường THPT Tam Dương

03/12/2020
242 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn Sinh học 10 năm 2020

Trường THPT Nguyễn Viết Xuân

03/12/2020
73 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn Sinh 10 năm 2020

Trường THPT Lương Thế Vinh

23/10/2020
63 lượt thi
0/30
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK1 môn Sinh học 10 năm 2020

Trường THPT Hồng Hà

12/10/2020
1172 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK1 môn Sinh học 10 năm 2020

Trường THPT Trần Cao Vân

12/10/2020
144 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK1 môn Sinh học 10 năm 2020

Trường THPT Quang Trung

10/10/2020
334 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK1 môn Sinh học 10 năm 2020

Trường THPT Chu Văn An

10/10/2020
278 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK1 môn Sinh học 10 năm 2020

Trường THPT Phạm Ngọc Thạch

10/10/2020
88 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK1 môn Sinh học 10 năm 2020

Trường THPT Nguyễn Khuyến

09/10/2020
63 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi
ADSENSE
ZUNIA9