Đề Trắc Nghiệm Sinh Học Lớp 12

B1: Chọn lớp và môn

B2: Loại đề

B3: Chọn nội dung

Đề thi HK2 môn Sinh học 12 năm 2023-2024

Trường THPT Trần Đại Nghĩa

03/06/2024
12 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK2 môn Sinh học 12 năm 2023-2024

Trường THPT Lý Tự Trọng

03/06/2024
0 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK2 môn Sinh học 12 năm 2023-2024

Trường THPT Nguyễn Văn Linh

02/05/2024
26 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi
ADMICRO
YOMEDIA

Đề thi HK2 môn Sinh học 12 năm 2023-2024

Trường THPT Gia Định

02/05/2024
8 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK2 môn Sinh học 12 năm 2023-2024

Trường THPT Gia Định

18/03/2024
58 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi
ZUNIA12

Đề thi giữa HK2 môn Sinh học 12 năm 2023-2024

Trường THPT Phan Bội Châu

18/03/2024
13 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK2 môn Sinh học 12 năm 2023-2024

Trường THPT Nguyễn Văn Linh

18/03/2024
4 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK2 môn Sinh học 12 năm 2023-2024

Trường THPT Lê Trung Kiên

18/03/2024
6 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn Sinh học 12 năm 2023-2024

Trường THPT Duy Tân

30/12/2023
70 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn Sinh học 12 năm 2023-2024

Trường THPT Lê Trung Kiên

30/12/2023
25 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn Sinh học 12 năm 2023-2024

Trường THPT Gia Định

30/12/2023
9 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK1 môn Sinh học 12 năm 2023-2024

Trường THPT Trần Suyền

01/11/2023
153 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK1 môn Sinh học 12 năm 2023-2024

Trường THPT Ngô Gia Tự

01/11/2023
75 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK1 môn Sinh học 12 năm 2023-2024

Trường THPT Yên Lạc

17/10/2023
146 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK1 môn Sinh học 12 năm 2023-2024

Trường THPT Lê Trung Kiên

17/10/2023
58 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK1 môn Sinh học 12 năm 2023-2024

Trường THPT Nguyễn Văn Linh

17/10/2023
27 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK2 môn Sinh học 12 năm 2022-2023

Trường THPT Đinh Bộ Lĩnh

26/04/2023
50 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK2 môn Sinh học 12 năm 2022-2023

Trường THPT Ngô Quyền

25/04/2023
67 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK2 môn Sinh học 12 năm 2022-2023

Trường THPT Quang Trung

20/04/2023
36 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK2 môn Sinh học 12 năm 2022-2023

Trường THPT Tăng Bạt Hổ

17/04/2023
49 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK2 môn Sinh học 12 năm 2022-2023

Trường THPT Lê Qúy Đôn

28/03/2023
41 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK2 môn Sinh học 12 năm 2022-2023

Trường THPT Vũ Hựu

26/03/2023
16 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK2 môn Sinh học 12 năm 2022-2023

Trường THPT Lê Lợi

12/03/2023
93 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn Sinh học 12 năm 2022-2023

Trường THPT Nguyễn Trãi

31/12/2022
296 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn Sinh học 12 năm 2022-2023

Trường THPT Võ Thị Sáu

30/12/2022
206 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn Sinh học 12 năm 2022-2023

Trường THPT Gia Định

30/12/2022
98 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

KIỂM TRA 1 TIẾT

TRƯỜNG THPT TÂN TÚC

22/12/2022
0 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn Sinh học 12 năm 2022-2023

Trường THPT Lê Hồng Phong

15/12/2022
464 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn Sinh học 12 năm 2022-2023

Trường THPT Nguyễn Du

15/12/2022
58 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn Sinh học 12 năm 2022-2023

Trường THPT Trần Quốc Tuấn

14/12/2022
46 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn Sinh học 12 năm 2022-2023

Trường THPT Nguyễn Trân

13/12/2022
22 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn Sinh học 12 năm 2022-2023

Trường THPT Lê Thanh Hiền

13/12/2022
15 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK1 môn Sinh học 12 năm 2022-2023

Trường THPT Ngô Quyền

27/10/2022
275 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK1 môn Sinh học 12 năm 2022-2023

Trường THPT Quang Trung

26/10/2022
145 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK1 môn Sinh học 12 năm 2022-2023

Trường THPT Gia Định

21/10/2022
30 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK1 môn Sinh học 12 năm 2022-2023

Trường THPT Võ Thị Sáu

20/10/2022
16 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK1 môn Sinh học 12 năm 2022-2023

Trường THPT Lê Lợi

18/10/2022
12 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK2 môn Sinh học 12 năm 2021-2022

Trường THPT Trần Khai Nguyên

16/05/2022
50 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK2 môn Sinh học 12 năm 2021-2022

Trường THPT Lý Tự Trọng

17/04/2022
156 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK2 môn Sinh học 12 năm 2021-2022

Trường THPT Phan Văn Trị

15/04/2022
55 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK2 môn Sinh học 12 năm 2021-2022

Trường THPT Nguyễn Trãi

13/04/2022
49 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK2 môn Sinh học 12 năm 2021-2022

Trường THPT Hồng Ngự

12/04/2022
28 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK2 môn Sinh học 12 năm 2021-2022

Trường THPT Nguyễn Du

12/04/2022
12 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK2 môn Sinh học 12 năm 2021-2022

Trường THPT Đồng Đậu

08/03/2022
187 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK2 môn Sinh học 12 năm 2021-2022

Trường THPT Ngô Thì Nhậm

02/03/2022
61 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK2 môn Sinh học 12 năm 2021-2022

Trường THPT Đinh Tiên Hoàng

01/03/2022
29 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK2 môn Sinh học 12 năm 2021-2022

Trường THPT Khương Hạ

28/02/2022
12 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK2 môn Sinh học 12 năm 2021-2022

Trường THPT Duy Tân

28/02/2022
11 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK2 môn Sinh học 12 năm 2021-2022

Trường THPT Nguyễn Văn Linh

28/02/2022
16 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn Sinh học 12 năm 2021-2022

Trường THPT Trần Văn Ơn

25/12/2021
175 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn Sinh học 12 năm 2021-2022

Trường THPT Lý Tự Trọng

20/12/2021
127 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn Sinh học 12 năm 2021-2022

Trường THPT Ngô Quyền

16/12/2021
66 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn Sinh học 12 năm 2021-2022

Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu

16/12/2021
48 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn Sinh học 12 năm 2021-2022

Trường THPT Nguyễn Huệ

15/12/2021
40 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn Sinh học 12 năm 2021-2022

Trường THPT Duy Tân

15/12/2021
22 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn Sinh học 12 năm 2021-2022

Trường THPT Ngô Gia Tự

08/12/2021
60 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn Sinh học 12 năm 2021-2022

Trường THPT Nguyễn Công Trứ

08/12/2021
25 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK1 môn Sinh 12 năm 2021-2022

Trường THPT Tiên Yên

30/10/2021
164 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK1 môn Sinh 12 năm 2021-2022

Trường THPT Võ Trường Toản

30/10/2021
56 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK1 môn Sinh 12 năm 2021-2022

Trường THPT Nguyễn Văn Linh

27/10/2021
81 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK1 môn Sinh 12 năm 2021-2022

Trường THPT Nguyễn Công Trứ

27/10/2021
26 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK1 môn Sinh 12 năm 2021-2022

Trường THPT Duy Tân

27/10/2021
17 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK2 môn Sinh 12 năm 2021

THPT Hoài Đức

30/06/2021
9 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK2 môn Sinh 12 năm 2021

THPT Việt Đức

27/06/2021
3 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK2 môn Sinh 12 năm 2021

THPT Nguyễn Chí Thanh

26/06/2021
3 lượt thi
0/30
Bắt đầu thi

Đề thi HK2 môn Sinh học 12 năm 2021

Trường THPT Nguyễn Văn Linh

16/04/2021
367 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK2 môn Sinh học 12 năm 2021

Trường THPT Nguyễn Công Trứ

16/04/2021
169 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK2 môn Sinh học 12 năm 2021

Trường THPT Nguyễn Trãi

16/04/2021
74 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK2 môn Sinh học 12 năm 2021

Trường THPT Nguyễn Huệ

16/04/2021
52 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK2 môn Sinh học 12 năm 2021

Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm

16/04/2021
16 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK2 môn Sinh 12 năm 2021

THPT Chuyên Nghệ An

28/03/2021
9 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK2 môn Sinh học 12 năm 2021

Trường THPT Yên Lạc 2

16/03/2021
170 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK2 môn Sinh học 12 năm 2021

Trường THPT Huỳnh Mẫn Đạt

15/03/2021
66 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK2 môn Sinh học 12 năm 2021

Trường THPT Hoằng Hóa

15/03/2021
32 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK2 môn Sinh học 12 năm 2021

Trường THPT Nguyễn Du

15/03/2021
36 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK2 môn Sinh học 12 năm 2021

Trường THPT Nguyễn Huệ

15/03/2021
9 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK2 môn Sinh học 12 năm 2021

Trường THPT Lê Thành Phương

15/03/2021
14 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn Sinh học 12 năm 2020

Trường THPT Diên Hồng

17/12/2020
656 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn Sinh học 12 năm 2020

Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm

03/12/2020
560 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn Sinh học 12 năm 2020

Trường THPT Nguyễn Văn Linh

03/12/2020
227 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn Sinh học 12 năm 2020

Trường THPT Trần Suyền

03/12/2020
106 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn Sinh 12 năm 2020

Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn

24/11/2020
37 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK1 môn Sinh học 12 năm 2020

Trường THPT Lê Trung Kiên

06/11/2020
280 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK2 môn Sinh 12 năm 2020

Trường THPT Lý Thái Tổ

18/10/2020
17 lượt thi
0/30
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK1 môn Sinh học 12 năm 2020

Trường THPT Lê Quý Đôn

12/10/2020
153 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK1 môn Sinh học 12 năm 2020

Trường THPT Trần Suyền

12/10/2020
31 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK1 môn Sinh học 12 năm 2020

Trường THPT Duy Tân

09/10/2020
15 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK1 môn Sinh học 12 năm 2020

Trường THPT Ngô Gia Tự

09/10/2020
27 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK1 môn Sinh học 12 năm 2020

Trường THPT Phan Bội Châu

09/10/2020
36 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK1 môn Sinh học 12 năm 2020

Trường THPT Bùi Thị Xuân

09/10/2020
3 lượt thi
0/24
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK1 môn Sinh học 12 năm 2020

Trường THPT Phan Ngọc Hiển

09/10/2020
68 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi
ATNETWORK
ZUNIA9