Đề Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 12

B1: Chọn lớp và môn

B2: Loại đề

B3: Chọn nội dung

Đề thi HK2 môn Địa lí 12 năm 2023-2024

Trường THPT Trảng Bàng

03/06/2024
15 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK2 môn Địa lí 12 năm 2023-2024

Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi

03/06/2024
3 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK2 môn Địa lí 12 năm 2023-2024

Trường THPT Trần Suyền

02/05/2024
27 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi
ADMICRO
YOMEDIA

Đề thi HK2 môn Địa lí 12 năm 2023-2024

Trường THPT Trần Nhân Tông

02/05/2024
14 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK2 môn Địa lí 12 năm 2023-2024

Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi

18/03/2024
72 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi
ZUNIA12

Đề thi giữa HK2 môn Địa lí 12 năm 2023-2024

Trường THPT Lý Thường Kiệt

18/03/2024
23 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK2 môn Địa lí 12 năm 2023-2024

Trường THPT Duy Tân

18/03/2024
10 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK2 môn Địa lí 12 năm 2023-2024

Trường THPT Nguyễn Trãi

18/03/2024
5 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn Địa lí 12 năm 2023-2024

Trường THPT Nguyễn Văn Linh

30/12/2023
294 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn Địa lí 12 năm 2023-2024

Trường THPT Đồng Đậu

30/12/2023
121 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn Địa lí 12 năm 2023-2024

Trường THPT Hàn Thuyên

30/12/2023
52 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK1 môn Địa lí 12 năm 2023-2024

Trường THPT Huỳnh Mẫn Đạt

01/11/2023
352 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK1 môn Địa lí 12 năm 2023-2024

Trường THPT Nguyễn Trãi

01/11/2023
171 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK1 môn Địa lí 12 năm 2023-2024

Trường THPT Đồng Đậu

18/10/2023
302 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK1 môn Địa lí 12 năm 2023-2024

Trường THPT Duy Tân

17/10/2023
149 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK1 môn Địa lí 12 năm 2023-2024

Trường THPT Nguyễn Khuyến

17/10/2023
37 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK2 môn Địa lí 12 năm 2022-2023

Trường THPT Nguyễn Du

21/04/2023
293 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK2 môn Địa lí 12 năm 2022-2023

Trường THPT Lê Văn Tám

18/04/2023
132 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK2 môn Địa lí 12 năm 2022-2023

Trường THPT Lê Trung Kiên

16/03/2023
297 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn Địa lí 12 năm 2022-2023

Trường THPT Tam Dương

19/12/2022
1592 lượt thi
0/55
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn Địa lí 12 năm 2022-2023

Trường THPT Duy Tân

17/12/2022
842 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn Địa lí 12 năm 2022-2023

Trường THPT Nguyễn Trãi

15/12/2022
609 lượt thi
0/20
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn Địa lí 12 năm 2022-2023

Trường THPT Nguyễn Văn Linh

14/12/2022
310 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn Địa lí 12 năm 2022-2023

Trường THPT Đồng Đậu

14/12/2022
109 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK1 môn Địa lí 12 năm 2022-2023

Trường THPT Bùi Thị Xuân

01/11/2022
205 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK1 môn Địa lí 12 năm 2022-2023

Trường THPT Nguyễn Khuyến

28/10/2022
170 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK1 môn Địa lí 12 năm 2022-2023

Trường THPT Nguyễn Viết Xuân

26/10/2022
237 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK1 môn Địa lí 12 năm 2022-2023

Trường THPT Nguyễn Công Trứ

22/10/2022
211 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK1 môn Địa lí 12 năm 2022-2023

Trường THPT Nguyễn Văn Linh

18/10/2022
129 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK2 môn Địa Lí 12 năm 2021-2022

Trường THPT Lê Lợi

16/05/2022
221 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK2 môn Địa Lí 12 năm 2021-2022

Trường THPT Huỳnh Mẫn Đạt

19/04/2022
346 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK2 môn Địa Lí 12 năm 2021-2022

Trường THPT Đội Cẩn

16/04/2022
132 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK2 môn Địa Lí 12 năm 2021-2022

Trường THPT Phan Ngọc Hiển

15/04/2022
83 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK2 môn Địa Lí 12 năm 2021-2022

Trường THPT Thanh Đa

12/04/2022
59 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK2 môn Địa Lí 12 năm 2021-2022

Trường THPT Nguyễn Văn Linh

12/04/2022
36 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK2 môn Địa Lý 12 năm 2021-2022

Trường THPT Cao Bá Quát

09/03/2022
398 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK2 môn Địa Lý 12 năm 2021-2022

Trường THPT Lê Lợi

03/03/2022
168 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn Địa lí 12 năm 2021-2022

Trường THPT Phan Văn Trị

25/12/2021
625 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn Địa lí 12 năm 2021-2022

Trường THPT Nguyễn Công Trứ

21/12/2021
294 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn Địa lí 12 năm 2021-2022

Trường THPT Phan Tây Hồ

11/12/2021
454 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn Địa lí 12 năm 2021-2022

Trường THPT Tuy Phước

11/12/2021
236 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn Địa lí 12 năm 2021-2022

Trường THPT Linh Trung

11/12/2021
105 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn Địa lí 12 năm 2021-2022

Trường THPT Phan Văn Trị

10/12/2021
57 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn Địa lí 12 năm 2021-2022

Trường THPT Lê Khiết

10/12/2021
29 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn Địa lí 12 năm 2021-2022

Trường THPT Nguyễn Trãi

10/12/2021
35 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn Địa lí 12 năm 2021-2022

Trường THPT Chu Văn An

08/12/2021
46 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK1 môn Địa lý 12 năm 2021-2022

Trường THPT Hồng Đức

30/10/2021
441 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK1 môn Địa lý 12 năm 2021-2022

Trường THPT Hoa Lư

30/10/2021
168 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK1 môn Địa lý 12 năm 2021-2022

Trường THPT Thới Bình

27/10/2021
135 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK1 môn Địa lý 12 năm 2021-2022

Trường THPT Lê Trung Kiên

27/10/2021
73 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK1 môn Địa lý 12 năm 2021-2022

Trường THPT Nguyễn Trãi

27/10/2021
86 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK2 môn Địa lí 12 năm 2021

Trường THPT Quan Sơn

19/04/2021
1118 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK2 môn Địa lí 12 năm 2021

Trường THPT Mường Lát

19/04/2021
334 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK2 môn Địa lí 12 năm 2021

Trường THPT Bá Thước

19/04/2021
163 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK2 môn Địa lí 12 năm 2021

Trường THPT Hà Văn Mao

19/04/2021
95 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK2 môn Địa lí 12 năm 2021

Trường THPT Cầm Bá Thước

19/04/2021
42 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK2 môn Địa lí 12 năm 2021

Trường THPT Yên Lạc

16/03/2021
472 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK2 môn Địa lí 12 năm 2021

Trường THPT Lê Trung Kiên

15/03/2021
195 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK2 môn Địa lí 12 năm 2021

Trường THPT Duy Tân

15/03/2021
126 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK2 môn Địa lí 12 năm 2021

Trường THPT Nguyễn Trãi

15/03/2021
123 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK2 môn Địa lí 12 năm 2021

Trường THPT Nguyễn Huệ

15/03/2021
44 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK2 môn Địa lí 12 năm 2021

Trường THPT Nguyễn Văn Linh

15/03/2021
18 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn Địa lí 12 năm 2020

Trường THPT Lê Quý Đôn

03/12/2020
2002 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn Địa lí 12 năm 2020

Trường THPT Trần Đại Nghĩa

03/12/2020
994 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn Địa lí 12 năm 2020

Trường THPT Ngô Thời Nhiệm

03/12/2020
545 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn Địa lí 12 năm 2020

Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền

03/12/2020
344 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK1 môn Địa lí 12 năm 2020

Trường THPT Năng khiếu TDTT Huyện Bình Chánh

30/10/2020
711 lượt thi
0/30
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK1 môn Địa lí 12 năm 2020

Sở GD&ĐT Bình Dương

30/10/2020
176 lượt thi
0/30
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK1 môn Địa lí 12 năm 2020

Trường THPT Cao Thắng

14/10/2020
416 lượt thi
0/30
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK1 môn Địa lí 12 năm 2020

Trường THPT Lý Thái Tổ

14/10/2020
319 lượt thi
0/30
Bắt đầu thi
ATNETWORK
ZUNIA9