Đề Trắc Nghiệm GDCD Lớp 12

B1: Chọn lớp và môn

B2: Loại đề

B3: Chọn nội dung

Đề thi HK2 môn GDCD 12 năm 2022-2023

Trường THPT Lê Hồng Phong

30/04/2023
147 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK2 môn GDCD 12 năm 2022-2023

Trường THPT Trần Bình Trọng

25/04/2023
120 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK2 môn GDCD 12 năm 2022-2023

Trường THPT Trương Định

23/04/2023
54 lượt thi
0/42
Bắt đầu thi
ADMICRO
YOMEDIA

Đề thi HK2 môn GDCD 12 năm 2022-2023

Trường THPT Lý Thường Kiệt

18/04/2023
75 lượt thi
0/42
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK2 môn GDCD 12 năm 2022-2023

Trường THPT Lê Quang Định

31/03/2023
67 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi
ZUNIA12

Đề thi giữa HK2 môn GDCD 12 năm 2022-2023

Trường THPT Lý Thường Kiệt

31/03/2023
22 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK2 môn GDCD 12 năm 2022-2023

Trường THPT Trường Chinh

31/03/2023
15 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn GDCD 12 năm 2022-2023

Trường THPT Nguyễn Tri Phương

26/12/2022
814 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn GDCD 12 năm 2022-2023

Trường THPT Nguyễn Hiền

26/12/2022
269 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn GDCD 12 năm 2022-2023

Trường THPT Lê Hồng Phong

15/12/2022
492 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn GDCD 12 năm 2022-2023

Trường THPT Lê Lợi

14/12/2022
206 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn GDCD 12 năm 2022-2023

Trường THPT Lương Thế Vinh

13/12/2022
94 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK1 môn GDCD 12 năm 2022-2023

Trường THPT Hướng Hóa

27/10/2022
467 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK1 môn GDCD 12 năm 2022-2023

Trường THPT Ngọc Lâm

26/10/2022
173 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK1 môn GDCD 12 năm 2022-2023

Trường THPT Thái Thuận

24/10/2022
87 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK1 môn GDCD 12 năm 2022-2023

Trường THPT Lê Thị Riêng

21/10/2022
61 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK1 môn GDCD 12 năm 2022-2023

Trường THPT Tân Phong

18/10/2022
59 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK2 môn GDCD 12 năm 2021-2022

Trường THPT Lê Trung Kiên

16/05/2022
136 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK2 môn GDCD 12 năm 2021-2022

Trường THPT Trưng Vương

13/04/2022
192 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK2 môn GDCD 12 năm 2021-2022

Trường THPT Lý Thái Tổ

12/04/2022
65 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK2 môn GDCD 12 năm 2021-2022

Trường THPT Bùi Thị Xuân

12/04/2022
32 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK2 môn GDCD 12 năm 2021-2022

Trường THPT Lương Ngọc Quyến

12/04/2022
15 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK2 môn GDCD 12 năm 2021-2022

Trường THPT Nguyễn Chí Thanh

12/04/2022
11 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK2 môn GDCD 12 năm 2021-2022

Trường THPT Hai Bà Trưng

11/03/2022
269 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK2 môn GDCD 12 năm 2021-2022

Trường THPT Đinh Tiên Hoàng

02/03/2022
161 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK2 môn GDCD 12 năm 2021-2022

Trường THPT Phan Đình Phùng

28/02/2022
84 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn GDCD 12 năm 2021-2022

Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ

09/12/2021
920 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn GDCD 12 năm 2021-2022

Trường THPT Nguyễn Chí Thanh

09/12/2021
434 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn GDCD 12 năm 2021-2022

Trường THPT Bùi Thị Xuân

09/12/2021
231 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn GDCD 12 năm 2021-2022

Trường THPT Lương Ngọc Quyến

09/12/2021
116 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn GDCD 12 năm 2021-2022

Trường THPT Ngô Gia Tự

09/12/2021
39 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn GDCD 12 năm 2021-2022

Trường THPT Phan Văn Trị

08/12/2021
23 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn GDCD 12 năm 2021-2022

Trường THPT Hùng Vương

08/12/2021
23 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn GDCD 12 năm 2021-2022

Trường THPT Mai Hắc Đế

08/12/2021
13 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn GDCD 12 năm 2021-2022

Trường THPT Lương Văn Can

08/12/2021
9 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn GDCD 12 năm 2021-2022

Trường THPT Gia Định

08/12/2021
20 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK1 môn GDCD 12 năm 2021-2022

Trường THPT Nguyễn Trãi

27/10/2021
392 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK1 môn GDCD 12 năm 2021-2022

Trường THPT Nguyễn Huệ

27/10/2021
181 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK1 môn GDCD 12 năm 2021-2022 Trường THPT

Trường THPT Trần Cao Vân

27/10/2021
76 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK1 môn GDCD 12 năm 2021-2022

Trường THPT Hai Bà Trưng

27/10/2021
50 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK1 môn GDCD 12 năm 2021-2022

Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi

27/10/2021
29 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK2 môn GDCD 12 năm 2021

Trường THPT Trần Phú

18/04/2021
774 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK2 môn GDCD 12 năm 2021

Trường THPT Chu Văn An

18/04/2021
356 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK2 môn GDCD 12 năm 2021

Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ

18/04/2021
100 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK2 môn GDCD 12 năm 2021

Trường THPT Hùng Vương

18/04/2021
86 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK2 môn GDCD 12 năm 2021

Trường THPT Phước Long

18/04/2021
25 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK2 môn GDCD 12 năm 2021

Trường THPT Long Thới

24/03/2021
187 lượt thi
0/30
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK2 môn GDCD 12 năm 2021

Trường THPT Phùng Hưng

24/03/2021
69 lượt thi
0/30
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK2 môn GDCD 12 năm 2021

Trường THPT Lạc Hồng

24/03/2021
42 lượt thi
0/30
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK2 môn GDCD 12 năm 2021

Trường THPT Việt Anh

24/03/2021
32 lượt thi
0/30
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK2 môn GDCD 12 năm 2021

Trường THPT Nam Việt

24/03/2021
34 lượt thi
0/30
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK2 môn GDCD 12 năm 2021

Trường THPT Lê Minh Xuân

11/03/2021
119 lượt thi
0/30
Bắt đầu thi
ADSENSE
ZUNIA9