Đề Trắc Nghiệm Hóa Học Lớp 12

B1: Chọn lớp và môn

B2: Loại đề

B3: Chọn nội dung

Đề thi giữa HK1 môn Hóa học 12 năm 2023-2024

Trường THPT Lê Trung Kiên

20/11/2023
5 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK1 môn Hóa học 12 năm 2023-2024

Trường THPT Nguyễn Văn Linh

20/11/2023
5 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK1 môn Hóa học 12 năm 2023-2024

Trường THPT Trần Suyền

20/11/2023
1 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi
ADMICRO
YOMEDIA

Đề thi HK2 môn Hóa học 12 năm 2022-2023

Trường THPT Trần Quang Khải

27/04/2023
60 lượt thi
0/30
Bắt đầu thi

Đề thi HK2 môn Hóa 12 năm 2022-2023

Trường THPT Lê Văn Tám

19/04/2023
120 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi
ZUNIA12

Đề thi HK2 môn Hóa 12 năm 2022 - 2023

Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền

12/04/2023
83 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK2 môn Hóa học 12 năm 2022 - 2023

Trường THPT Lương Thế Vinh

10/04/2023
50 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK2 môn Hóa học 12 năm 2022-2023

trường THPT Nguyễn Trãi

17/03/2023
85 lượt thi
0/30
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK2 môn Hoá học 12 năm 2022-2023

Trường THPT Lý Thái Tổ

17/03/2023
65 lượt thi
0/30
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn Hóa học 12 năm 2022-2023

Trường THPT Ngô Gia Tự

21/12/2022
564 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn Hóa học 12 năm 2022-2023

Trường THPT Lương Thế Vinh

19/12/2022
236 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn Hóa học 12 năm 2022-2023

Trường THPT Bùi Thị Xuân

13/12/2022
181 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn Hóa học 12 năm 2022-2023

Trường THPT Quang Trung

13/12/2022
58 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn Hóa học 12 năm 2022-2023

Trường THPT Lý Tự Trọng

13/12/2022
31 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK1 môn Hóa học 12 năm 2022-2023

Trường THPT Lý Thường Kiệt

07/11/2022
166 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK1 môn Hóa học 12 năm 2022-2023

Trường THPT Phan Châu Trinh

27/10/2022
92 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK1 môn Hóa học 12 năm 2022-2023

Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng

27/10/2022
63 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK1 môn Hóa học 12 năm 2022-2023

Trường THPT Nghi Xuân

18/10/2022
85 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK1 môn Hóa học 12 năm 2022-2023

Trường THPT Nguyễn Huệ

18/10/2022
38 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK2 môn Hóa học 12 năm 2021-2022

Trường THPT Nguyễn Trung Trực

16/05/2022
68 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK2 môn Hóa học 12 năm 2021-2022

Trường THPT Lê Quý Đôn

18/04/2022
122 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK2 môn Hóa học 12 năm 2021-2022

Trường THPT Lê Hồng Phong

18/04/2022
77 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK2 môn Hóa học 12 năm 2021-2022

Trường THPT Nguyễn Hữu Huân

15/04/2022
20 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK2 môn Hóa học 12 năm 2021-2022

Trường THPT Nguyễn Khuyến

12/04/2022
18 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK2 môn Hóa học 12 năm 2021-2022

Trường THPT Phan Đình Phùng

12/04/2022
2 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK2 môn Hóa học 12 năm 2021-2022

Trường THPT Chuyên Lam Sơn

02/03/2022
88 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK2 môn Hóa học 12 năm 2022

Trường THPT Ông Ích Khiêm

28/02/2022
54 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK2 môn Hóa học 12 năm 2021-2022

Trường THPT Ngô Gia Tự

28/02/2022
43 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK2 môn Hóa học 12 năm 2022

Trường THPT Nguyễn Thị Định

28/02/2022
7 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK2 môn Hóa học 12 năm 2022

Trường THPT Phan Đăng Lưu

28/02/2022
5 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn Hóa học 12 năm 2021-2022

Trường THPT Mai Thúc Loan

20/12/2021
139 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn Hóa học 12 năm 2021-2022

Trường THPT Lê Hồng Phong

19/12/2021
71 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn Hóa học 12 năm 2021-2022

Trường THPT Lý Tự Trọng

19/12/2021
40 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn Hóa học 12 năm 2021-2022

Trường THPT Lê Quý Đôn

17/12/2021
21 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn Hóa học 12 năm 2021-2022

Trường THPT Phan Đình Phùng

10/12/2021
53 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn Hóa học 12 năm 2021-2022

Trường THPT Hoàng Hoa Thám

10/12/2021
7 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn Hóa học 12 năm 2021-2022

Trường THPT Bùi Thị Xuân

10/12/2021
6 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn Hóa học 12 năm 2021-2022

Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền

08/12/2021
8 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn Hóa học 12 năm 2021-2022

Trường THPT Nguyễn Trung Thiên

08/12/2021
3 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn Hóa học 12 năm 2021-2022

Trường THPT Nguyễn Du

08/12/2021
11 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK1 môn Hóa học 12 năm 2021-2022

Trường THPT Võ Trường Toản

27/10/2021
205 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK1 môn Hóa học 12 năm 2021-2022

Trường THPT Phạm Ngũ Lão

27/10/2021
32 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK1 môn Hóa học 12 năm 2021-2022

Trường THPT Nguyễn Công Trứ

27/10/2021
13 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK1 môn Hóa học 12 năm 2021-2022

Trường THPT Chuyên Hùng Vương

13/10/2021
36 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK1 môn Hóa học 12 năm 2021-2022

Trường THPT Phan Chu Trinh

13/10/2021
9 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK2 môn Hóa học 12 năm 2021

Trường THPT Chuyên Lam Sơn

22/04/2021
323 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK2 môn Hóa học 12 năm 2021

Trường THPT Võ Thị Sáu

22/04/2021
136 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK2 môn Hóa học 12 năm 2021

Trường THPT Phan Đăng Lưu

22/04/2021
61 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK2 môn Hóa học 12 năm 2021

Trường THPT Nguyễn Huệ

22/04/2021
63 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK2 môn Hóa học 12 năm 2021

Trường THPT Hùng Vương

18/04/2021
36 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK2 môn Hóa học 12 năm 2021

Trường THPT Vũ Văn Hiếu

11/03/2021
112 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK2 môn Hóa học 12 năm 2021

Trường THPT Chuyên Hạ Long

11/03/2021
43 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK2 môn Hóa học 12 năm 2021

Trường THPT Cẩm Phả

11/03/2021
39 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK2 môn Hóa học 12 năm 2021

Trường THPT Mông Dương

11/03/2021
10 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK2 môn Hóa học 12 năm 2021

Trường THPT Cửa Ông

11/03/2021
9 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK2 môn Hóa học 12 năm 2021

Trường THCS-THPT Chu Văn An

11/03/2021
6 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK2 môn Hóa học 12 năm 2021

Trường THPT Nguyễn Du

11/03/2021
10 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK2 môn Hóa học 12 năm 2021

Trường THPT Trần Khánh Dư

11/03/2021
3 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK2 môn Hóa học 12 năm 2021

Trường THPT Trần Phú

11/03/2021
6 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK2 môn Hóa học 12 năm 2021

Trường THPT Nguyễn Quyền

11/03/2021
3 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK2 môn Hóa học 12 năm 2021

Trường THPT Hoàng Văn Thụ

11/03/2021
3 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK2 môn Hóa học 12 năm 2021

Trường THPT Bình Liêu

11/03/2021
3 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn Hóa 12 năm 2020

Trường THPT Bùi Hữu Nghĩa

03/12/2020
735 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn Hóa 12 năm 2020

Trường THPT Chuyên Lương Văn Tụy

03/12/2020
214 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn Hóa 12 năm 2020

Trường THPT Nho Quan A

03/12/2020
94 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn Hóa học 12 năm 2020

Trường THPT Phạm Văn Đồng

03/12/2020
97 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn Hóa 12 năm 2020

Trường THPT Quốc Oai

03/12/2020
34 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK1 môn Hóa 12 năm 2020

Trường THPT Phan Chu Trinh

13/10/2020
346 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề kiểm tra 1 tiết HK1 môn Hóa Học 12 năm 2020

Tuyển chọn 02

12/10/2020
103 lượt thi
0/30
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK1 môn Hóa 12 năm 2020

Trường THPT Phan Bội Châu

12/10/2020
79 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK1 môn Hóa 12 năm 2020

Trường THPT Trần Hưng Đạo

12/10/2020
34 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK1 môn Hóa 12 năm 2020

Trường THPT Hai Bà Trưng

12/10/2020
19 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK1 môn Hóa 12 năm 2020

Trường THPT Lương Thế Vinh

09/10/2020
47 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK1 môn Hóa Học 12 năm 2020

Tuyển chọn 01

06/10/2020
22 lượt thi
0/30
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn Hóa học 12 năm 2020

Trường THPT Nguyễn Huệ

29/09/2020
39 lượt thi
0/30
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn Hóa học 12 năm 2020

Trường THPT Trưng Vương

29/09/2020
25 lượt thi
0/30
Bắt đầu thi
ADSENSE
ZUNIA9