Đề Trắc Nghiệm Vật Lý Lớp 10

B1: Chọn lớp và môn

B2: Loại đề

B3: Chọn nội dung

Đề thi giữa HK1 môn Vật lí 10 CTST năm 2023-2024

Trường THPT Nam Từ Liêm

21/10/2023
133 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK1 môn Vật lí 10 KNTT năm 2023-2024

Trường THPT Phạm Văn Đồng

21/10/2023
72 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK1 môn Vật lí 10 Cánh diều năm 2023 - 2024

Trường THPT Trần Phú

21/10/2023
43 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi
ADMICRO
YOMEDIA

Đề thi giữa HK1 môn Vật lí 10 KNTT năm 2023 - 2024

Trường THPT Nguyễn Bỉnh khiêm

21/10/2023
65 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK1 môn Vật lí 10 CTST năm 2023 - 2024

Trường THPT Nguyễn Trãi

16/10/2023
9 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi
ZUNIA12

Đề thi HK2 môn Vật lí 10 KNTT năm 2022-2023

Trường THPT Phan Bội Châu

03/05/2023
152 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK2 môn Vật lí 10 CTST năm 2022-2023

Trường THPT Trần văn Giàu

03/05/2023
32 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK2 môn Vật lí 10 KNTT năm 2022-2023

Trường THPT Trần Phú

31/03/2023
87 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn Vật lý 10 KNTT năm 2022-2023

Trường THPT Trần Quang Diệu

23/12/2022
465 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn Vật lý 10 Cánh diều năm 2022-2023

Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu

23/12/2022
130 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn Vật lý 10 CTST năm 2022-2023

Trường THPT Trần Đại Nghĩa

20/12/2022
91 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn Vật lý 10 Cánh diều năm 2022-2023

Trường THPT Long Hòa

20/12/2022
38 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn Vật lý 10 KNTT năm 2022-2023

Trường THPT Phan Bội Châu

17/12/2022
128 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK1 môn Vật Lý 10 Cánh diều năm 2022-2023

Trường THPT Hùng Vương

09/11/2022
132 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK1 môn Vật Lý 10 CTST năm 2022-2023

Trường THPT Phan Đăng Lưu

08/11/2022
52 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK1 môn Vật lý 10 KNTT năm 2022-2023

Trường THPT Nguyễn Trãi

08/11/2022
108 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK1 môn Vật Lý 10 CD năm 2022-2023

Trường THPT Nguyễn Thị Diệu

27/10/2022
133 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK1 môn Vật Lý 10 CTST năm 2022-2023

Trường THPT Trần Hưng Đạo

27/10/2022
58 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK1 môn Vật Lý 10 KNTT năm 2022-2023

Trường THPT Phan Bội Châu

26/10/2022
108 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK2 môn Vật Lý 10 năm 2021-2022

Trường THPT Lương Ngọc Quyến

18/04/2022
523 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK2 môn Vật Lý 10 năm 2021-2022

Trường THPT Thăng Long

17/04/2022
125 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK2 môn Vật Lý 10 năm 2021-2022

Trường THPT Hà Huy Tập

16/04/2022
70 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK2 môn Vật Lý 10 năm 2021-2022

Trường THPT Ngô Gia Tự

16/04/2022
36 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK2 môn Vật Lý 10 năm 2021-2022

Trường THPT Phan Đăng Lưu

16/04/2022
21 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK2 môn Vật Lý 10 năm 2021-2022

Trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ

02/03/2022
181 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK2 môn Vật Lý 10 năm 2021-2022

Trường THPT Lê Lợi

01/03/2022
205 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK2 môn Vật Lý 10 năm 2021-2022

Trường THPT Hoàng Hoa Thám

28/02/2022
22 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK2 môn Vật Lý 10 năm 2021-2022

Trường THPT Phạm Hồng Thái

28/02/2022
90 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK2 môn Vật Lý 10 năm 2022

Trường THPT Phan Bội Châu

28/02/2022
26 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK2 môn Vật Lý 10 năm 2022

Trường THPT Nguyễn Huệ

28/02/2022
51 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn Vật Lý 10 năm 2021-2022

Trường THPT Phan Thanh Tài

22/12/2021
1044 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn Vật Lý 10 năm 2021-2022

Trường THPT Phan Đăng Lưu

21/12/2021
364 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn Vật Lý 10 năm 2021-2022

Trường THPT Triệu Phong

19/12/2021
219 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn Vật Lý 10 năm 2021-2022

Trường THPT Hoàng Hoa Thám

15/12/2021
159 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn Vật Lý 10 năm 2021-2022

Trường THPT Trưng Vương

15/12/2021
64 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn Vật Lý 10 năm 2021-2022

Trường THPT Nguyễn Thị Định

15/12/2021
25 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn Vật Lý 10 năm 2021-2022

Trường THPT Trần Hưng Đạo

11/12/2021
139 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn Vật Lý 10 năm 2021-2022

Trường THPT Ngô Gia Tự

11/12/2021
40 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn Vật Lý 10 năm 2021-2022

Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền

08/12/2021
37 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn Vật Lý 10 năm 2021-2022

Trường THPT Nguyễn Công Trứ

08/12/2021
10 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK1 môn Vật Lý 10 năm 2021-2022

Trường THPT Nguyễn Đức Mậu

13/11/2021
631 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK1 môn Vật Lý 10 năm 2021-2022

Trường THPT Nguyễn Trãi

13/11/2021
264 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK1 môn Vật Lý 10 năm 2021-2022

Trường THPT Bùi Thị Xuân

12/11/2021
36 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK1 môn Vật Lý 10 năm 2021-2022

Trường THPT Nho Quan

27/10/2021
297 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK1 môn Vật Lý 10 năm 2021-2022

Trường THPT Nguyễn Viết Xuân

27/10/2021
275 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK2 môn Vật Lý 10 năm 2021

Trường THPT Nguyễn Công Trứ

17/04/2021
1023 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK2 môn Vật Lý 10 năm 2021

Trường THPT Tôn Đức Thắng

17/04/2021
266 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK2 môn Vật Lý 10 năm 2021

Trường THPT Nguyễn Trãi

17/04/2021
225 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK2 môn Vật Lý 10 năm 2021

Trường THPT Trần Phú

17/04/2021
164 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK2 môn Vật Lý 10 năm 2021

Trường THPT Nguyễn Thái Bình

17/04/2021
65 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK2 môn Vật Lý 10 năm 2021

Trường THPT Nguyễn Thị Diệu

24/03/2021
275 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK2 môn Vật Lý 10 năm 2021

Trường THPT Trần Phú

24/03/2021
106 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK2 môn Vật Lý 10 năm 2021

Trường THPT Nguyễn Huệ

15/03/2021
161 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK2 môn Vật Lý 10 năm 2021

Trường THPT Dương Bá Trạc

11/03/2021
57 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK2 môn Vật Lý 10 năm 2021

Trường THPT Đoàn Văn Bơ

11/03/2021
28 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK2 môn Vật Lý 10 năm 2021

Trường THPT Lý Thái Tổ

11/03/2021
17 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn Vật Lý 10 năm 2020

Trường THPT Nguyễn Trung Trực

03/12/2020
1359 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn Vật Lý 10 năm 2020

Trường THPT Kim Liên

03/12/2020
327 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn Vật Lý 10 năm 2020

Trường THPT Tây Thạnh

03/12/2020
257 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK1 môn Vật Lý 10 năm 2020

Trường THPT Nguyễn Huệ

14/10/2020
490 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK1 môn Vật Lý 10 năm 2020

Trường THPT Đồng Đậu

13/10/2020
311 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK1 môn Vật Lý 10 năm 2020

Trường THPT Kim Liên

13/10/2020
189 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi
ADSENSE
ZUNIA9