Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm Đại cương

350 câu trắc nghiệm Đại cương về khoa học quản lý

350 câu trắc nghiệm Đại cương về khoa học quản lý

Đề cương ôn thi với 350 câu trắc nghiệm Đại cương về khoa học quản lý có đáp án được chọn lọc và chia sẻ dưới đây, nhằm giúp bạn sinh viên hệ thống kiến thức chuẩn bị cho kì thi sắp diễn ra.

350 câu
1381 lượt thi
Xem chi tiết
ATNETWORK
Trắc nghiệm Đại cương Y học lao động

Trắc nghiệm Đại cương Y học lao động

Đề cương ôn thi môn Đại cương Y học lao động gồm 270 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án được tracnghiem.net chọn lọc và chia sẻ dưới đây, nhằm giúp các bạn sinh viên có thêm tư liệu tham khảo!

270 câu
62 lượt thi
Xem chi tiết
150+ câu trắc nghiệm Vi sinh đại cương

150+ câu trắc nghiệm Vi sinh đại cương

Đề cương ôn thi Vi sinh đại cương có đáp án được tracnghiem.net chọn lọc và chia sẻ dưới đây sẽ là tài liệu ôn thi hữu ích dành cho các bạn sinh viên, nhằm giúp các bạn có thêm tư liệu tham khảo!

160 câu
1458 lượt thi
Xem chi tiết
ADMICRO
YOMEDIA
Trắc nghiệm Nhập môn Internet và E-Learning

Trắc nghiệm Nhập môn Internet và E-Learning

Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi môn Nhập môn Internet và E-Learning có đáp án dành cho các bạn sinh viên các khối ngành làm tư liệu ôn tập, đồng thời là trợ thủ đắc lực cho học viên cao học.

50 câu
192 lượt thi
Xem chi tiết
Trắc nghiệm Thiên văn học

Trắc nghiệm Thiên văn học

Sưu tầm và chia sẻ 40 câu hỏi trắc nghiệm ôn thi môn Thiên văn học có đáp án, nhằm giúp các bạn sinh viên chuyên ngành chuẩn bị cho kì thi sắp tới.

40 câu
67 lượt thi
Xem chi tiết
ZUNIA12
235 câu trắc nghiệm Vi sinh thực phẩm

235 câu trắc nghiệm Vi sinh thực phẩm

Chọn lọc và chia sẻ 230+ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi môn Vi sinh thực phẩm có đáp án, nhằm giúp các bạn sinh viên chuyên ngành chuẩn bị cho kì thi sắp tới.

235 câu
898 lượt thi
Xem chi tiết
130 câu trắc nghiệm Giáo dục nghề nghiệp

130 câu trắc nghiệm Giáo dục nghề nghiệp

Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi môn Giáo dục nghề nghiệp có đáp án được tracnghiem.net tổng hợp sẽ là tài liệu hữu ích giúp các bạn sinh viên chuyên ngành chuẩn bị cho kì thi sắp tới.

130 câu
5 lượt thi
Xem chi tiết
243 câu trắc nghiệm Môi trường và con người

243 câu trắc nghiệm Môi trường và con người

Nhằm giúp các bạn sinh viên có thêm tài liệu liệu ôn thi, tracnghiem.net chia sẽ đến các bạn bộ câu trắc nghiệm Môi trường và con người có đáp án dưới đây.

243 câu
5360 lượt thi
Xem chi tiết
60+ câu trắc nghiệm Giáo dục học đại cương

60+ câu trắc nghiệm Giáo dục học đại cương

Sưu tầm và chia sẻ 68 câu hỏi trắc nghiệm Giáo dục học đại cương có đáp án, nhằm giúp các bạn sinh viên chuyên ngành chuẩn bị cho kì thi sắp tới.

68 câu
1807 lượt thi
Xem chi tiết
264 câu trắc nghiệm Bảo hiểm đại cương

264 câu trắc nghiệm Bảo hiểm đại cương

Sưu tầm hơn 260+ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi môn Bảo hiểm đại cương có đáp án đầy đủ, nhằm giúp các bạn dễ dàng ôn tập lại toàn bộ kiến thức, để chuẩn bị cho kì thi sắp tới!

264 câu
129 lượt thi
Xem chi tiết
150+ câu trắc nghiệm môn SPSS

150+ câu trắc nghiệm môn SPSS

Mời các bạn cùng tham khảo bộ 150+ câu trắc nghiệm ôn thi môn SPSS có đáp án chi tiết dành cho các bạn sinh viên chuyên ngành tham khảo, để chuẩn bị cho kì thi sắp diễn ra.

168 câu
1576 lượt thi
Xem chi tiết
390+ câu hỏi trắc nghiệm Hóa lí dược

390+ câu hỏi trắc nghiệm Hóa lí dược

Bộ 390+ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi môn Hóa lí dược có đáp án dành cho các bạn sinh viên chuyên ngành Dược tham khảo, hy vọng giúp các bạn có thêm tài liệu ôn thi, đạt kết quả tốt cho kì thi sắp tới!

392 câu
1305 lượt thi
Xem chi tiết
Trắc nghiệm Toán cao cấp C3

Trắc nghiệm Toán cao cấp C3

Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi môn Toán cao cấp C3 có đáp án dành cho các bạn sinh viên Đại học - Cao đẳng có thêm tài liệu tham khảo phong phú và ôn thi một cách dễ dàng hơn.

82 câu
57 lượt thi
Xem chi tiết
525 câu trắc nghiệm môn Toán rời rạc

525 câu trắc nghiệm môn Toán rời rạc

Bộ 525 câu hỏi trắc nghiệm ôn thi môn Toán rời rạc có đáp án dưới đây sẽ là tài liệu ôn tập hữi ích dành cho các bạn sinh viên. Mời các bạn cùng tham khảo!

525 câu
1907 lượt thi
Xem chi tiết
500 câu trắc nghiệm Phương pháp nghiên cứu khoa học

500 câu trắc nghiệm Phương pháp nghiên cứu khoa học

Bộ 500 câu trắc nghiệm ôn thi Phương pháp nghiên cứu khoa học có đáp án sẽ giúp cho các bạn sinh viên có thêm tư liệu ôn tập và thi cử đạt kết quả cao.

500 câu
1480 lượt thi
Xem chi tiết
1300+ câu trắc nghiệm môn Kinh tế học đại cương

1300+ câu trắc nghiệm môn Kinh tế học đại cương

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm ôn thi môn Kinh tế học đại cương có đáp án dành cho các bạn sinh viên khối ngành kinh tế làm tư liệu ôn thi, đồng thời là trợ thủ đắc lực cho học viên cao học.

1372 câu
858 lượt thi
Xem chi tiết
265 câu trắc nghiệm môn Đại số tuyến tính

265 câu trắc nghiệm môn Đại số tuyến tính

Bộ 265 câu trắc nghiệm ôn thi môn Đại số tuyến tính có đáp án dành cho các bạn sinh viên Đại học - Cao đẳng ôn thi dễ dàng hơn. Mời các bạn tham khảo!

265 câu
1594 lượt thi
Xem chi tiết
850 câu trắc nghiệm môn Hóa học đại cương

850 câu trắc nghiệm môn Hóa học đại cương

Sưu tầm và chia sẻ hơn 850 câu trắc nghiệm môn Hóa học đại cương (kèm đáp án) dành cho các bạn sinh viên, sẽ giúp bạn hệ thống kiến thức chuẩn bị cho kì thi sắp diễn ra. Mời các bạn tham khảo!

850 câu
1199 lượt thi
Xem chi tiết
1350 Câu trắc nghiệm môn Sinh học đại cương

1350 Câu trắc nghiệm môn Sinh học đại cương

Tổng hợp và chia sẻ đến các bạn ngân hàng câu trắc nghiệm ôn thi môn Sinh học đại cương có đáp án dành cho các bạn sinh viên, nhằm giúp bạn hệ thống kiến thức chuẩn bị cho kì thi sắp diễn ra. Mời các bạn tham khảo!

1346 câu
7281 lượt thi
Xem chi tiết
Trắc nghiệm môn Toán cao cấp A1

Trắc nghiệm môn Toán cao cấp A1

Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi môn Toán cao cấp A1 có đáp án dành cho các bạn sinh viên Đại học - Cao đẳng ôn thi dễ dàng hơn. Mời các bạn cùng tham khảo!

122 câu
266 lượt thi
Xem chi tiết
220 câu trắc nghiệm Toán cao cấp A2

220 câu trắc nghiệm Toán cao cấp A2

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm ôn thi môn Toán cao cấp A2 có đáp án dành cho các bạn sinh viên Đại học - Cao đẳng có thêm tài liệu tham khảo phong phú và ôn thi một cách dễ dàng hơn.

220 câu
123 lượt thi
Xem chi tiết
523 câu trắc nghiệm môn Vật lý đại cương

523 câu trắc nghiệm môn Vật lý đại cương

500+ câu hỏi ôn tập trắc nghiệm môn Vật lý đại cương sẽ là đề cương ôn thi hữu ích dành cho các bạn sinh viên Đại học - Cao đẳng ôn thi môn đại cương dễ dàng hơn. Mời các bạn cùng tham khảo!

523 câu
620 lượt thi
Xem chi tiết
290+ câu trắc nghiệm môn Chủ nghĩa xã hội khoa học

290+ câu trắc nghiệm môn Chủ nghĩa xã hội khoa học

Tổng hợp hơn 300 câu ôn thi trắc nghiệm Chủ nghĩa xã hội khoa học sẽ là tài liệu ôn tập hữu ích dành cho các bạn sinh viên, đặc biệt là chuyên ngành Xã hội khoa học sẽ giúp bạn hệ thống kiến thức chuẩn bị cho kì thi sắp diễn ra. Mời các bạn tham khảo!

298 câu
24799 lượt thi
Xem chi tiết
950+ câu trắc nghiệm Giáo dục quốc phòng an ninh

950+ câu trắc nghiệm Giáo dục quốc phòng an ninh

950+ câu hỏi ôn tập trắc nghiệm môn Giáo dục quốc phòng an ninh sẽ là tài liệu ôn thi hữu ích dành cho các bạn sinh viên Đại học - Cao đẳng ôn thi môn Giáo dục quốc phòng an ninh dễ dàng hơn. Chúc các bạn đạt kết quả thật cao.

989 câu
2626 lượt thi
Xem chi tiết
1100+ câu trắc nghiệm Triết học

1100+ câu trắc nghiệm Triết học

Bộ câu hỏi ôn thi trắc nghiệm có đáp án dưới đây được tracnghiem.net tổng hợp nhằm phục vụ cho các bạn sinh viên đang cần tài liệu ôn thi kết thúc học phần môn triết học đúng và gần sát nội dung thi. Hy vọng đây là tài liệu ôn tập thật hữu ích dành cho các bạn.

1190 câu
22713 lượt thi
Xem chi tiết
330 câu trắc nghiệm Tin học đại cương

330 câu trắc nghiệm Tin học đại cương

500+ câu hỏi trắc nghiệm của môn Tin Học Đại Cương bao gồm Kỹ năng sử dụng máy tính, máy tính cơ bản, soạn thảo văn bản Word, câu hỏi trắc nghiệm excel giúp các bạn sinh viên ôn tập tốt môn Tin Học Đại Cương

330 câu
2274 lượt thi
Xem chi tiết
1400+ câu trắc nghiệm Kinh tế Vi mô

1400+ câu trắc nghiệm Kinh tế Vi mô

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm ôn thi môn Kinh tế vi mô có đáp án dành cho các bạn sinh viên khối ngành kinh tế làm tư liệu ôn thi, đồng thời là trợ thủ đắc lực cho học viên cao học.

1428 câu
10840 lượt thi
Xem chi tiết
1500 câu trắc nghiệm Kinh tế Vĩ mô

1500 câu trắc nghiệm Kinh tế Vĩ mô

Hệ thống các câu hỏi trắc nghiệm ôn thi môn Kinh tế Vĩ mô dành cho sinh viên đại học, cao đẳng thuộc khối ngành kinh tế, và đặc biệt còn là trợ thủ đắc lực cho học viên ôn thi cao học.

1497 câu
6576 lượt thi
Xem chi tiết
420 câu trắc nghiệm Marketing căn bản

420 câu trắc nghiệm Marketing căn bản

Bộ câu trắc nghiệm ôn thi môn Marketing căn bản với hệ thống câu hỏi ôn tập trắc nghiệm dành cho các bạn sinh viên đang theo học chuyên ngành marketing, kinh doanh, kinh tế quốc tế. Chúc các bạn đạt kết quả thật cao.

419 câu
27571 lượt thi
Xem chi tiết
1200 câu trắc nghiệm Pháp luật đại cương

1200 câu trắc nghiệm Pháp luật đại cương

1200 câu hỏi ôn tập trắc nghiệm môn Pháp luật đại cương dành cho các bạn sinh viên Đại học - Cao đẳng ôn thi môn Pháp Luật Đại Cương dễ dàng hơn.

1198 câu
44680 lượt thi
Xem chi tiết
1000 câu trắc nghiệm Kinh tế chính trị

1000 câu trắc nghiệm Kinh tế chính trị

Tổng hợp câu hỏi ôn thi trắc nghiệm Kinh tế chính trị có đáp án mới nhất giúp các bạn ôn thi đạt kết quả cao.

998 câu
25299 lượt thi
Xem chi tiết
830 câu trắc nghiệm Nguyên lý Kế toán

830 câu trắc nghiệm Nguyên lý Kế toán

Bộ câu hỏi ôn thi trắc nghiệm ôn thi thi Nguyên lý Kế toán có đáp án sẽ là tài liệu hữu ích giúp các bạn củng cố thêm kiến thức nhằm đạt kết quả cao nhất cho kì thi sắp đến.

829 câu
11468 lượt thi
Xem chi tiết
1000+ câu trắc nghiệm Tư tưởng Hồ Chí Minh có đáp án

1000+ câu trắc nghiệm Tư tưởng Hồ Chí Minh có đáp án

Bộ 1000 câu hỏi ôn thi trắc nghiệm ôn thi Tư tưởng Hồ Chí Minh có đáp án sẽ là tài liệu ôn tập hữu ích giúp bạn sinh viên chuẩn bị tốt cho kì thi sắp đến đạt kết quả cao.

1090 câu
29843 lượt thi
Xem chi tiết
ZUNIA9