Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm Tiếng Anh

400 câu trắc nghiệm Mạo từ trong tiếng Anh có đáp án cực hay

400 câu trắc nghiệm Mạo từ trong tiếng Anh có đáp án cực hay

Tổng hợp 400 câu trắc nghiệm Mạo từ trong tiếng Anh có đáp án cực hay nhằm giúp học sinh củng cố kiến thức về mạo từ cho kì thi THPT QG .

400 câu
1618 lượt thi
Xem chi tiết
ADSENSE
500 câu trắc nghiệm Tìm câu cận nghĩa trong tiếng Anh có đáp án cực hay

500 câu trắc nghiệm Tìm câu cận nghĩa trong tiếng Anh có đáp án cực hay

Tổng hợp 500 câu trắc nghiệm Tìm câu cận nghĩa trong tiếng Anh có đáp án cực hay nhằm giúp học sinh củng cố kiến thức về tìm câu có ý nghĩa tương đồng cho kì thi THPT QG .

500 câu
272 lượt thi
Xem chi tiết
430 câu trắc nghiệm Tiếng Anh chuyên ngành Y dược

430 câu trắc nghiệm Tiếng Anh chuyên ngành Y dược

Hi vọng với tài liệu ôn thi gồm 430+ câu hỏi trắc nghiệm Tiếng Anh chuyên ngành Y dược có đáp án dành cho các bạn sinh viên khối ngành y - bác sĩ có thêm tư liệu tham khảo bổ ích và chuẩn bị tốt cho kì thi sắp diễn ra.

430 câu
138 lượt thi
Xem chi tiết
ADMICRO
YOMEDIA
500 câu trắc nghiệm giới từ trong tiếng Anh có đáp án cực hay

500 câu trắc nghiệm giới từ trong tiếng Anh có đáp án cực hay

Tổng hợp 500 câu trắc nghiệm giới từ trong tiếng Anh có đáp án cực hay nhằm giúp học sinh củng cố kiến thức về giới từ cho kì thi THPT QG .

500 câu
611 lượt thi
Xem chi tiết
1400 câu trắc nghiệm Đọc hiểu Tiếng Anh có đáp án cực hay

1400 câu trắc nghiệm Đọc hiểu Tiếng Anh có đáp án cực hay

Tổng hợp 1400 câu trắc nghiệm Đọc hiểu Tiếng Anh có đáp án cực hay có đáp án nhằm giúp học sinh ôn tập tốt dạng bài đọc hiểu cho kì thi THPT QG .

1400 câu
43 lượt thi
Xem chi tiết
ZUNIA12
800 câu trắc nghiệm Điền từ Tiếng Anh có đáp án cực hay

800 câu trắc nghiệm Điền từ Tiếng Anh có đáp án cực hay

Tổng hợp 800 câu trắc nghiệm Điền từ Tiếng Anh có đáp án cực hay có đáp án nhằm giúp học sinh ôn tập tốt dạng bài điền từ vào chỗ trống cho kì thi THPT QG .

800 câu
90 lượt thi
Xem chi tiết
100 câu trắc nghiệm Tiếng Anh chuyên ngành ngân hàng

100 câu trắc nghiệm Tiếng Anh chuyên ngành ngân hàng

Tổng hợp 100 câu trắc nghiệm Tiếng Anh chuyên ngành ngân hàng có đáp án cực hay nhằm giúp bạn sinh viên Đại học - Cao đẳng, hệ thống các kiến thức và ôn thi dễ dàng hơn.

100 câu
92 lượt thi
Xem chi tiết
200 Câu trắc nghiệm Tiếng Anh Từ trái nghĩa có đáp án cực hay

200 Câu trắc nghiệm Tiếng Anh Từ trái nghĩa có đáp án cực hay

Tổng hợp 200 câu trắc nghiệm Tiếng Anh về Từ trái nghĩa đa dạng và cực hay có đáp án đầy đủ nhằm giúp học sinh ôn tập tốt phần Tìm lỗi sai cho kì thi THPT QG.

200 câu
709 lượt thi
Xem chi tiết
300 Câu trắc nghiệm Tiếng Anh tìm lỗi sai có đáp án cực hay

300 Câu trắc nghiệm Tiếng Anh tìm lỗi sai có đáp án cực hay

Tổng hợp 300 câu trắc nghiệm Tiếng Anh Tìm lỗi sai đa dạng và cực hay có đáp án đầy đủ nhằm giúp học sinh ôn tập tốt phần Tìm lỗi sai cho kì thi THPT QG.

300 câu
449 lượt thi
Xem chi tiết
200 Câu trắc nghiệm trọng âm Tiếng Anh có đáp án

200 Câu trắc nghiệm trọng âm Tiếng Anh có đáp án

Tổng hợp 200 câu trắc nghiệm về Trọng âm môn Tiếng Anh cực hay có đáp án nhằm giúp học sinh ôn tập tốt cho kì thi THPT QG .

200 câu
306 lượt thi
Xem chi tiết
200 Câu trắc nghiệm ngữ âm Tiếng Anh có đáp án

200 Câu trắc nghiệm ngữ âm Tiếng Anh có đáp án

Tổng hợp 200 câu trắc nghiệm về Ngữ âm môn Tiếng Anh cực hay có đáp án nhằm giúp học sinh ôn tập tốt cho kì thi THPT QG .

200 câu
188 lượt thi
Xem chi tiết
200 Câu trắc nghiệm Tiếng Anh Từ đồng nghĩa có đáp án cực hay

200 Câu trắc nghiệm Tiếng Anh Từ đồng nghĩa có đáp án cực hay

Tổng hợp 200 câu trắc nghiệm Tiếng Anh về Từ đồng nghĩa đa dạng và cực hay có đáp án đầy đủ nhằm giúp học sinh ôn tập tốt phần Tìm lỗi sai cho kì thi THPT QG.

200 câu
295 lượt thi
Xem chi tiết
300 Câu trắc nghiệm Tiếng Anh chuyển lớp 5 lên lớp 6 có đáp án

300 Câu trắc nghiệm Tiếng Anh chuyển lớp 5 lên lớp 6 có đáp án

Tổng hợp 300 câu hỏi trắc nghiệm môn Tiếng Anh có đáp án đầy đủ nhằm giúp học sinh ôn tập cho kì thi chuyển cấp từ lớp 5 lên lớp 6.

300 câu
210 lượt thi
Xem chi tiết
500 Câu trắc nghiệm từ vựng ôn thi THPT QG môn Tiếng Anh có đáp án giải thích chi tiết

500 Câu trắc nghiệm từ vựng ôn thi THPT QG môn Tiếng Anh có đáp án giải thích chi tiết

Tổng hợp hơn 150 câu hỏi trắc nghiệm từ vựng môn Tiếng Anh có đáp án đầy đủ ôn tập cho kì thi THPT QG.

500 câu
574 lượt thi
Xem chi tiết
500 Câu trắc nghiệm từ vựng Tiếng Anh có đáp án

500 Câu trắc nghiệm từ vựng Tiếng Anh có đáp án

Tổng hợp hơn 150 câu hỏi trắc nghiệm từ vựng môn Tiếng Anh có đáp án đầy đủ nhằm giúp học sinh ôn tập và củng cố kiến thức.

500 câu
497 lượt thi
Xem chi tiết
500 Câu trắc nghiệm tổng hợp ngữ pháp Tiếng Anh thi THPT Quốc Gia

500 Câu trắc nghiệm tổng hợp ngữ pháp Tiếng Anh thi THPT Quốc Gia

Tổng hợp hơn 150 câu hỏi trắc nghiệm ngữ pháp môn Tiếng Anh có đáp án đầy đủ ôn tập cho kì thi THPT QG.

500 câu
1163 lượt thi
Xem chi tiết
500 Câu trắc nghiệm ngữ pháp Tiếng Anh có đáp án

500 Câu trắc nghiệm ngữ pháp Tiếng Anh có đáp án

Tổng hợp hơn 150 câu hỏi trắc nghiệm ngữ pháp môn Tiếng Anh có đáp án đầy đủ nhằm giúp học sinh ôn tập và củng cố kiến thức.

500 câu
2026 lượt thi
Xem chi tiết
ZUNIA9