Đề Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 10

B1: Chọn lớp và môn

B2: Loại đề

B3: Chọn nội dung

Đề thi giữa HK1 môn Địa lí 10 KNTT năm 2022-2023

Trường THPT Nguyễn Trãi

10/11/2022
20 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK1 môn Địa lí 10 Cánh diều năm 2022-2023

Trường THPT Xuân Huy

02/11/2022
60 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK1 môn Địa lí 10 CTST năm 2022-2023

Trường THPT Phan Liêm

29/10/2022
34 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi
UREKA
UREKA

Đề thi giữa HK1 môn Địa lí 10 KNTT năm 2022-2023

Trường THPT Việt Trì

29/10/2022
49 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK1 môn Địa lí 10 Cánh diều năm 2022-2023

Trường THPT Minh Long

27/10/2022
56 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi
ADMICRO

Đề thi giữa HK1 môn Địa lí 10 CTST năm 2022-2023

Trường THPT Lê Minh Xuân

27/10/2022
17 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK1 môn Địa lí 10 KNTT năm 2022-2023

Trường THPT Hà Huy Tập

25/10/2022
31 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK2 môn Địa Lí 10 năm 2021-2022

Trường THPT Trần Văn Bảy

17/05/2022
82 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK2 môn Địa Lí 10 năm 2021-2022

Trường THPT Hoàng Diệu

25/04/2022
484 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK2 môn Địa Lí 10 năm 2021-2022

Trường THPT Phan Chu Trinh

19/04/2022
302 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK2 môn Địa Lí 10 năm 2021-2022

Trường THPT Xuân Hòa

18/04/2022
148 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK2 môn Địa Lí 10 năm 2021-2022

Trường THPT Nguyễn Du

16/04/2022
119 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK2 môn Địa Lí 10 năm 2021-2022

Trường THPT Liễn Sơn

16/04/2022
35 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK2 môn Địa Lý 10 năm 2021-2022

Trường THPT Đồng Khởi

08/03/2022
278 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK2 môn Địa Lý 10 năm 2021-2022

Trường THPT Hùng Vương

02/03/2022
110 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn Địa Lí 10 năm 2021-2022

Trường THPT Võ Thị Sáu

28/12/2021
601 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn Địa lí 10 năm 2021-2022

Trường THPT Ngô Thời Nhiệm

25/12/2021
280 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn Địa lí 10 năm 2021-2022

Trường THPT Gia Định

21/12/2021
280 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn Địa lí 10 năm 2021-2022

Trường THPT Hùng Vương

16/12/2021
295 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn Địa lí 10 năm 2021-2022

Trường THPT Vân Canh

08/12/2021
118 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK1 môn Địa lý 10 năm 2021-2022

Trường THPT Văn Lang

29/10/2021
803 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK1 môn Địa lý 10 năm 2021-2022

Trường THPT Hoằng Hóa

29/10/2021
424 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK1 môn Địa lý 10 năm 2021-2022

Trường THPT Thạch Thành

29/10/2021
152 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK1 môn Địa lý 10 năm 2021-2022

Trường THPT Lê Lai

29/10/2021
152 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK1 môn Địa lý 10 năm 2021-2022

Trường THPT Đồng Đậu

27/10/2021
203 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK2 môn Địa lí 10 năm 2021

Trường THPT Ngọc Lặc

20/04/2021
726 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK2 môn Địa lí 10 năm 2021

Trường THPT Lê Lai

20/04/2021
318 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK2 môn Địa lí 10 năm 2021

Trường THPT Thạch Thành 1

20/04/2021
137 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK2 môn Địa lí 10 năm 2021

Trường THPT Thạch Thành 2

20/04/2021
81 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK2 môn Địa lí 10 năm 2021

Trường THPT Thạch Thành 3

20/04/2021
26 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK2 môn Địa lí 10 năm 2021

Trường THPT Duy Tân

16/03/2021
581 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK2 môn Địa lí 10 năm 2021

Trường THPT Ngô Quyền

16/03/2021
284 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK2 môn Địa lí 10 năm 2021

Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm

15/03/2021
211 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK2 môn Địa lí 10 năm 2021

Trường THPT Gia Định

15/03/2021
49 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK2 môn Địa lí 10 năm 2021

Trường THPT Hoằng Hóa

15/03/2021
44 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK2 môn Địa lí 10 năm 2021

Trường THPT Nguyễn Công Trứ

15/03/2021
52 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn Địa lí 10 năm 2020

Trường THPT Hoằng Hóa

03/12/2020
1204 lượt thi
0/30
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn Địa lí 10 năm 2020

Trường THPT Diên Hồng

03/12/2020
567 lượt thi
0/30
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn Địa lí 10 năm 2020

Trường THPT Thanh Khê

03/12/2020
368 lượt thi
0/30
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn Địa lí 10 năm 2020

Trường THPT Tôn Thất Tùng

03/12/2020
177 lượt thi
0/30
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK1 môn Địa lí 10 năm 2020

Trường THPT Cao Bá Quát

02/11/2020
1017 lượt thi
0/30
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK1 môn Địa lí 10 năm 2020

Trường THPT Hà Huy Tập

02/11/2020
581 lượt thi
0/30
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK1 môn Địa lí 10 năm 2020

Trường THPT Trần Cao Vân

13/10/2020
523 lượt thi
0/30
Bắt đầu thi
ADSENSE
MGID