Đề Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 10

B1: Chọn lớp và môn

B2: Loại đề

B3: Chọn nội dung

Đề thi HK2 môn Địa lí 10 CTST năm 2023-2024

Trường THPT Thanh Đa

02/05/2024
12 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK2 môn Địa lí 10 KNTT năm 2023-2024

Trường THPT Trần Phú

02/05/2024
6 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK2 môn Địa lí 10 KNTT năm 2023-2024

Trường THPT Phạm Hùng

18/03/2024
10 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi
ADMICRO
YOMEDIA

Đề thi HK1 môn Địa lí 10 KNTT năm 2023-2024

Trường THPT Việt Trì

30/12/2023
13 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK1 môn Địa lí 10 CTST năm 2023-2024

Trường THPT Hoàng Diệu

01/11/2023
31 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi
ZUNIA12

Đề thi giữa HK1 môn Địa lí 10 KNTT năm 2023-2024

Trường THPT Phạm Hùng

01/11/2023
21 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK1 môn Địa lí 10 Cánh Diều năm 2023-2024

Trường THPT Xuân Huy

01/11/2023
24 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK1 môn Địa lí 10 CTST năm 2023-2024

Trường THPT Trần Phú

18/10/2023
37 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK1 môn Địa lí 10 KNTT năm 2023-2024

Trường THPT Hoàng Hoa Thám

17/10/2023
22 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK2 môn Địa lí 10 KNTT năm 2022-2023

Trường THPT Lý Tự Trọng

22/04/2023
82 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK2 môn Địa lí 10 CTST năm 2022-2023

Trường THPT Nguyễn Huệ

18/04/2023
38 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn Địa lí 10 Cánh diều năm 2022-2023

Trường THPT Trịnh Hoài Đức

03/01/2023
59 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn Địa lí 10 CTST năm 2022-2023

Trường THPT Lê Lợi

31/12/2022
34 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn Địa lí 10 KNTT năm 2022-2023

Trường THPT Hà Huy Tập

28/12/2022
86 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn Địa lí 10 Cánh diều năm 2022-2023

Trường THPT Minh Long

28/12/2022
54 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn Địa lí 10 CTST năm 2022-2023

Trường THPT Lê Minh Xuân

27/12/2022
27 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn Địa lí 10 KNTT năm 2022-2023

Trường THPT Nguyễn Trãi

26/12/2022
76 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn Địa lí 10 Cánh diều năm 2022-2023

Trường THPT Xuân Huy

26/12/2022
32 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn Địa lí 10 CTST năm 2022-2023

Trường THPT Phan Liêm

17/12/2022
44 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn Địa lí 10 KNTT năm 2022-2023

Trường THPT Việt Trì

15/12/2022
63 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK1 môn Địa lí 10 KNTT năm 2022-2023

Trường THPT Nguyễn Trãi

10/11/2022
53 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK1 môn Địa lí 10 Cánh diều năm 2022-2023

Trường THPT Xuân Huy

02/11/2022
87 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK1 môn Địa lí 10 CTST năm 2022-2023

Trường THPT Phan Liêm

29/10/2022
37 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK1 môn Địa lí 10 KNTT năm 2022-2023

Trường THPT Việt Trì

29/10/2022
55 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK1 môn Địa lí 10 Cánh diều năm 2022-2023

Trường THPT Minh Long

27/10/2022
59 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK1 môn Địa lí 10 CTST năm 2022-2023

Trường THPT Lê Minh Xuân

27/10/2022
22 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK1 môn Địa lí 10 KNTT năm 2022-2023

Trường THPT Hà Huy Tập

25/10/2022
32 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK2 môn Địa Lí 10 năm 2021-2022

Trường THPT Trần Văn Bảy

17/05/2022
90 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK2 môn Địa Lí 10 năm 2021-2022

Trường THPT Hoàng Diệu

25/04/2022
486 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK2 môn Địa Lí 10 năm 2021-2022

Trường THPT Phan Chu Trinh

19/04/2022
304 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK2 môn Địa Lí 10 năm 2021-2022

Trường THPT Xuân Hòa

18/04/2022
150 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK2 môn Địa Lí 10 năm 2021-2022

Trường THPT Nguyễn Du

16/04/2022
119 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK2 môn Địa Lí 10 năm 2021-2022

Trường THPT Liễn Sơn

16/04/2022
35 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK2 môn Địa Lý 10 năm 2021-2022

Trường THPT Đồng Khởi

08/03/2022
290 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK2 môn Địa Lý 10 năm 2021-2022

Trường THPT Hùng Vương

02/03/2022
118 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn Địa Lí 10 năm 2021-2022

Trường THPT Võ Thị Sáu

28/12/2021
603 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn Địa lí 10 năm 2021-2022

Trường THPT Ngô Thời Nhiệm

25/12/2021
283 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn Địa lí 10 năm 2021-2022

Trường THPT Gia Định

21/12/2021
281 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn Địa lí 10 năm 2021-2022

Trường THPT Hùng Vương

16/12/2021
297 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn Địa lí 10 năm 2021-2022

Trường THPT Vân Canh

08/12/2021
119 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK1 môn Địa lý 10 năm 2021-2022

Trường THPT Văn Lang

29/10/2021
803 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK1 môn Địa lý 10 năm 2021-2022

Trường THPT Hoằng Hóa

29/10/2021
424 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK1 môn Địa lý 10 năm 2021-2022

Trường THPT Thạch Thành

29/10/2021
152 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK1 môn Địa lý 10 năm 2021-2022

Trường THPT Lê Lai

29/10/2021
152 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK1 môn Địa lý 10 năm 2021-2022

Trường THPT Đồng Đậu

27/10/2021
203 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK2 môn Địa lí 10 năm 2021

Trường THPT Ngọc Lặc

20/04/2021
726 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK2 môn Địa lí 10 năm 2021

Trường THPT Lê Lai

20/04/2021
319 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK2 môn Địa lí 10 năm 2021

Trường THPT Thạch Thành 1

20/04/2021
137 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK2 môn Địa lí 10 năm 2021

Trường THPT Thạch Thành 2

20/04/2021
81 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK2 môn Địa lí 10 năm 2021

Trường THPT Thạch Thành 3

20/04/2021
28 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK2 môn Địa lí 10 năm 2021

Trường THPT Duy Tân

16/03/2021
584 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK2 môn Địa lí 10 năm 2021

Trường THPT Ngô Quyền

16/03/2021
285 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK2 môn Địa lí 10 năm 2021

Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm

15/03/2021
212 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK2 môn Địa lí 10 năm 2021

Trường THPT Gia Định

15/03/2021
50 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK2 môn Địa lí 10 năm 2021

Trường THPT Hoằng Hóa

15/03/2021
45 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK2 môn Địa lí 10 năm 2021

Trường THPT Nguyễn Công Trứ

15/03/2021
52 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn Địa lí 10 năm 2020

Trường THPT Hoằng Hóa

03/12/2020
1204 lượt thi
0/30
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn Địa lí 10 năm 2020

Trường THPT Diên Hồng

03/12/2020
567 lượt thi
0/30
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn Địa lí 10 năm 2020

Trường THPT Thanh Khê

03/12/2020
369 lượt thi
0/30
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn Địa lí 10 năm 2020

Trường THPT Tôn Thất Tùng

03/12/2020
177 lượt thi
0/30
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK1 môn Địa lí 10 năm 2020

Trường THPT Cao Bá Quát

02/11/2020
1017 lượt thi
0/30
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK1 môn Địa lí 10 năm 2020

Trường THPT Hà Huy Tập

02/11/2020
581 lượt thi
0/30
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK1 môn Địa lí 10 năm 2020

Trường THPT Trần Cao Vân

13/10/2020
523 lượt thi
0/30
Bắt đầu thi
ATNETWORK
ZUNIA9