Đề Trắc Nghiệm Hóa Học Lớp 10

B1: Chọn lớp và môn

B2: Loại đề

B3: Chọn nội dung

Đề thi HK2 môn Hóa 10 KNTT năm 2022 - 2023

Trường THPT Ngô Gia Tự

21/04/2023
189 lượt thi
0/30
Bắt đầu thi

Đề thi HK2 môn Hóa 10 CD năm 2022 - 2023

Trường THPT Nguyễn Trung Trực

19/04/2023
122 lượt thi
0/30
Bắt đầu thi

Đề thi HK2 môn Hoá 10 năm 2022 - 2023

Trường THPT Trần văn Giàu

13/04/2023
75 lượt thi
0/30
Bắt đầu thi
ADMICRO
YOMEDIA

Đề thi HK2 môn Hoá 10 CTST năm 2022-2023

Trường THPT Nguyễn Khuyến

10/04/2023
52 lượt thi
0/30
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK2 môn Hoá 10 CTST năm 2022-2023

Trường THPT Nguyễn Khuyến

17/03/2023
76 lượt thi
0/30
Bắt đầu thi
ZUNIA12

Đề thi HK1 môn Hóa học 10 Cánh Diều năm 2022-2023

Trường THPT Nguyễn Trãi

26/12/2022
220 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn Hóa học 10 CTST năm 2022-2023

Trường THPT Phan Đăng Lưu

26/12/2022
159 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn Hóa học 10 KNTT năm 2022-2023

Trường THPT Nguyễn Hiền

26/12/2022
181 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn Hóa học 10 CTST năm 2022-2023

Trường THPT Lương Văn Can

24/12/2022
73 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn Hóa học 10 Cánh Diều năm 2022-2023

Trường THPT Đinh Tiên Hoàng

24/12/2022
32 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn Hóa học 10 KNTT năm 2022-2023

Trường THPT Phan Đình Phùng

22/12/2022
75 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn Hóa học 10 Cánh Diều năm 2022-2023

Trường THPT Lê Quý Đôn

16/12/2022
73 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn Hóa học 10 CTST năm 2022-2023

Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu

15/12/2022
52 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn Hóa học 10 KNTT năm 2022-2023

Trường THPT Nguyễn Huệ

15/12/2022
76 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK1 môn Hóa học 10 CTST năm 2022-2023

Trường THPT Đinh Tiên Hoàng

15/11/2022
130 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK1 môn Hóa học 10 KNTT năm 2022-2023

Trường THPT Trần Phú

15/11/2022
105 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK1 môn Hóa học 10 CD năm 2022-2023

Trường THPT Trần Hưng Đạo

29/10/2022
169 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK1 môn Hóa học 10 CTST năm 2022-2023

Trường THPT Lê Lợi

29/10/2022
66 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK1 môn Hóa học 10 KNTT năm 2022-2023

Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền

29/10/2022
74 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK1 môn Hóa học 10 CD năm 2022-2023

Trường THPT Nguyễn Trãi

25/10/2022
52 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK1 môn Hóa học 10 CTST năm 2022-2023

Trường THPT Quế Sơn

25/10/2022
20 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK1 môn Hóa học 10 KNTT năm 2022-2023

Trường THPT Lý Thái Tổ

25/10/2022
35 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK2 môn Hóa học 10 năm 2021-2022

Trường THPT Phan Bội Châu

16/05/2022
101 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK2 môn Hóa học 10 năm 2021-2022

Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai

16/04/2022
320 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK2 môn Hóa học 10 năm 2021-2022

Trường THPT Nguyễn Trãi

16/04/2022
117 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK2 môn Hóa học 10 năm 2021-2022

Trường THPT Nguyễn Du

16/04/2022
60 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK2 môn Hóa học 10 năm 2021-2022

Trường THPT Hưng Đạo

16/04/2022
38 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK2 môn Hóa học 10 năm 2021-2022

Trường THPT Phú Nhuận

16/04/2022
13 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK2 môn Hóa học 10 năm 2021-2022

Trường THPT Đinh Tiên Hoàng

03/03/2022
287 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK2 môn Hóa học 10 năm 2021-2022

Trường THPT Nguyễn Đổng Chi

03/03/2022
91 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK2 môn Hóa học 10 năm 2021-2022

Trường THPT Hai Bà Trưng

28/02/2022
58 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK2 môn Hóa học 10 năm 2022

Trường THPT Ngô Quyền

28/02/2022
36 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK2 môn Hóa học 10 năm 2022

Trường THPT Lê Hồng Phong

28/02/2022
17 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn Hóa học 10 năm 2021-2022

Trường THPT Ông Ích Khiêm

22/12/2021
755 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn Hóa học 10 năm 2021-2022

Trường THPT Lê Thị Hồng Gấm

20/12/2021
370 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn Hóa học 10 năm 2021-2022

Trường THPT Vĩnh Thuận

19/12/2021
140 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn Hóa học 10 năm 2021-2022

Trường THPT Nguyễn Thị Định

19/12/2021
64 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn Hóa học 10 năm 2021-2022

Trường THPT Nguyễn Hữu Huân

15/12/2021
32 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn Hóa học 10 năm 2021-2022

Trường THPT Nguyễn Du

12/12/2021
121 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn Hóa học 10 năm 2021-2022

Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền

12/12/2021
45 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn Hóa học 10 năm 2021-2022

Trường THPT Nguyễn Trãi

08/12/2021
56 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn Hóa học 10 năm 2021-2022

Trường THPT Phan Đăng Lưu

08/12/2021
19 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn Hóa học 10 năm 2021-2022

Trường THPT Quang Trung

08/12/2021
19 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK1 môn Hóa học 10 năm 2021-2022

Trường THPT Nguyễn Văn Cừ

27/10/2021
870 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK1 môn Hóa học 10 năm 2021-2022

Trường THPT Lý Thường Kiệt

27/10/2021
213 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK1 môn Hóa học 10 năm 2021-2022

Trường THPT Lê Quý Đôn

27/10/2021
135 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK1 môn Hóa học 10 năm 2021-2022

Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm

27/10/2021
111 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK1 môn Hóa học 10 năm 2021-2022

Trường THPT Nguyễn Trãi

13/10/2021
55 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK2 môn Hóa học 10 năm 2021

Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm

22/04/2021
1141 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK2 môn Hóa học 10 năm 2021

Trường THPT Nguyễn Văn Cừ

22/04/2021
515 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK2 môn Hóa học 10 năm 2021

Trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ

22/04/2021
180 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK2 môn Hóa học 10 năm 2021

Trường THPT Lý Tự Trọng

22/04/2021
190 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK2 môn Hóa học 10 năm 2021

Trường THPT Lê Quý Đôn

22/04/2021
113 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK2 môn Hóa học 10 năm 2021

Trường THPT Chế Lan Viên

11/03/2021
374 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK2 môn Hóa học 10 năm 2021

Trường THPT Cam Lộ

11/03/2021
131 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK2 môn Hóa học 10 năm 2021

Trường THPT Vĩnh Linh

11/03/2021
58 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK2 môn Hóa học 10 năm 2021

Trường THPT Ngô Quyền

11/03/2021
92 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK2 môn Hóa học 10 năm 2021

Trường THPT Nguyễn Công Trứ

11/03/2021
24 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK2 môn Hóa học 10 năm 2021

Trường THPT Cao Bá Quát

11/03/2021
36 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK2 môn Hóa học 10 năm 2021

Trường THPT Hoa Lưu A

11/03/2021
18 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK2 môn Hóa học 10 năm 2021

Trường THPT Yên Mô A

11/03/2021
14 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK2 môn Hóa học 10 năm 2021

Trường THPT Yên Khánh A

11/03/2021
7 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn Hóa 10 năm 2020

Trường THPT Nguyễn Huy Tự

26/12/2020
115 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn Hóa 10 năm 2020

Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền

03/12/2020
659 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn Hóa 10 năm 2020

Trường THPT Trần Hưng Đạo

03/12/2020
256 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn Hóa 10 năm 2020

Trường THPT Lý Tự Trọng

03/12/2020
174 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn Hóa 10 năm 2020

Trường THPT Trương Định

03/12/2020
70 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK1 môn Hóa học 10 năm 2020

Trường THPT Quỳ Hợp 3

11/10/2020
470 lượt thi
0/30
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK1 môn Hóa học 10 năm 2020

Trường THPT Phạm Hồng Thái

11/10/2020
202 lượt thi
0/30
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK1 môn Hóa học 10 năm 2020

Trường THPT Đặng Thúc Hứa

11/10/2020
90 lượt thi
0/30
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK1 môn Hóa học 10 năm 2020

Trường THPT Sào Nam

09/10/2020
71 lượt thi
0/30
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK1 môn Hóa học 10 năm 2020

Trường THPT Cao Thắng

09/10/2020
36 lượt thi
0/30
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK1 môn Hóa học 10 năm 2020

Trường THPT Yên Lạc

09/10/2020
51 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi
ADSENSE
ZUNIA9