Đề Trắc Nghiệm Hóa Học Lớp 11

B1: Chọn lớp và môn

B2: Loại đề

B3: Chọn nội dung

Đề thi HK2 môn Hóa 11 năm 2022 - 2023

Trường THPT Lê Hồng Phong

24/04/2023
194 lượt thi
0/35
Bắt đầu thi

Đề thi HK2 môn Hóa 11 năm 2022 - 2023

Trường THPT Lý Tự Trọng

19/04/2023
99 lượt thi
0/30
Bắt đầu thi

Đề thi HK2 môn Hóa 11 năm 2022 - 2023

Trường THPT Nguyễn Hữu Huân

12/04/2023
52 lượt thi
0/30
Bắt đầu thi
ADMICRO
YOMEDIA

Đề thi HK2 môn Hoá 11 năm 2022 - 2023

Trường THPT Hoàng Hoa Thám

10/04/2023
17 lượt thi
0/30
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK2 môn Hóa học 11 năm 2022 - 2023

Trường THPT Ngô Gia Tự

27/03/2023
48 lượt thi
0/30
Bắt đầu thi
ZUNIA12

Đề thi giữa HK2 môn Hoá học 11 năm học 2022-2023

Trường THPT Trần Hưng Đạo

17/03/2023
100 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn Hóa 11 năm 2022-2023

Trường THPT Nguyễn Trãi

24/12/2022
516 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn Hóa 11 năm 2022-2023

Trường THPT Trần Quang Khải

21/12/2022
231 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn Hóa 11 năm 2022-2023

Trường THPT Nguyễn Du

19/12/2022
149 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn Hóa 11 năm 2022-2023

Trường THPT Chu Văn An

16/12/2022
120 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn Hóa 11 năm 2022-2023

Trường THPT Lê Lợi

15/12/2022
44 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK1 môn Hóa học 11 năm 2022-2023

Trường THPT Trần Quang Diệu

15/11/2022
106 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK1 môn Hóa học 11 năm 2022-2023

Trường THPT Nguyễn Hiền

15/11/2022
35 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK1 môn Hóa học 11 năm 2022-2023

Trường THPT Nguyễn Huệ

27/10/2022
253 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK1 môn Hóa học 11 năm 2022-2023

Trường THPT Lê Quý Đôn

27/10/2022
85 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK1 môn Hóa học 11 năm 2022-2023

Trường THPT Hai Bà Trưng

24/10/2022
78 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK2 môn Hóa học 11 năm 2021-2022

Trường THPT Trần Văn Bảy

16/05/2022
69 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK2 môn Hóa học 11 năm 2021-2022

Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền

15/04/2022
119 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK2 môn Hóa học 11 năm 2021-2022

Trường THPT Hoàng Hoa Thám

14/04/2022
61 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK2 môn Hóa học 11 năm 2021-2022

Trường THPT Nguyễn Trung Trực

14/04/2022
37 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK2 môn Hóa học 11 năm 2021-2022

Trường THPT Phan Đăng Lưu

14/04/2022
20 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK2 môn Hóa học 11 năm 2021-2022

Trường THPT Nguyễn Tất Thành

14/04/2022
13 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK2 môn Hóa học 11 năm 2021-2022

Trường THPT Tiên Lãng

03/03/2022
266 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK2 môn Hóa học 11 năm 2022

Trường THPT Cao Bá Quát

28/02/2022
23 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK2 môn Hóa học 11 năm 2021-2022

Trường THPT Trần Phú

28/02/2022
103 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK2 môn Hóa học 11 năm 2022

Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai

28/02/2022
55 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK2 môn Hóa học 11 năm 2022

Trường THPT Lê Hữu Trác

28/02/2022
21 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn Hóa học 11 năm 2021-2022

Trường THPT Trần Phú

22/12/2021
160 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn Hóa học 11 năm 2021-2022

Trường THPT Ngũ Hành Sơn

22/12/2021
101 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn Hóa học 11 năm 2021-2022

Trường THPT Thái Phiên

20/12/2021
91 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn Hóa học 11 năm 2021-2022

Trường THPT Mạc Đỉnh Chi

19/12/2021
35 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn Hóa học 11 năm 2021-2022

Trường THPT Trần Hữu Trang

19/12/2021
25 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn Hóa học 11 năm 2021-2022

Trường THPT An Lạc

17/12/2021
10 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn Hóa học 11 năm 2021-2022

Trường THPT Trần Khai Nguyên

17/12/2021
18 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn Hóa học 11 năm 2021-2022

Trường THPT Phú Nhuận

17/12/2021
8 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn Hóa học 11 năm 2021-2022

Trường THPT Hà Huy Tập

08/12/2021
47 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn Hóa học 11 năm 2021-2022

Trường THPT Trần Đại Nghĩa

08/12/2021
37 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK1 môn Hóa học 11 năm 2021-2022

Trường THPT Trần Thủ Độ

27/10/2021
327 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK1 môn Hóa học 11 năm 2021-2022

Trường THPT Lang Chánh

27/10/2021
144 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK1 môn Hóa học 11 năm 2021-2022

Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai

27/10/2021
73 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK1 môn Hóa học 11 năm 2021-2022

Trường THPT Nguyễn Trung Trực

27/10/2021
39 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK1 môn Hóa học 11 năm 2021-2022

Trường THPT Trần Đại Nghĩa

13/10/2021
59 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK2 môn Hóa học 11 năm 2021

Trường THPT Quang Trung

22/04/2021
441 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK2 môn Hóa học 11 năm 2021

Trường THPT Phan Đăng Lưu

22/04/2021
158 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK2 môn Hóa học 11 năm 2021

Trường THPT Hồng Ngự 2

22/04/2021
73 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK2 môn Hóa học 11 năm 2021

Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai

22/04/2021
62 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK2 môn Hóa học 11 năm 2021

Trường THPT Mai Thúc Loan

22/04/2021
10 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK2 môn Hóa học 11 năm 2021

Trường THPT Chương Dương

15/03/2021
62 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK2 môn Hóa học 11 năm 2021

Trường THPT Quảng Hà

11/03/2021
91 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK2 môn Hóa học 11 năm 2021

Trường THPT Hoàng Hoa Thám

11/03/2021
40 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK2 môn Hóa học 11 năm 2021

Trường THPT Hoàng Quốc Việt

11/03/2021
22 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK2 môn Hóa học 11 năm 2021

Trường THPT Lê Chân

11/03/2021
12 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK2 môn Hóa học 11 năm 2021

Trường THPT Thống Nhất

11/03/2021
13 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK2 môn Hóa học 11 năm 2021

Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm

11/03/2021
26 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK2 môn Hóa học 11 năm 2021

Trường THPT Lê Lợi

11/03/2021
18 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK2 môn Hóa học 11 năm 2021

Trường THPT Hùng Vương

11/03/2021
7 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK2 môn Hóa học 11 năm 2021

Trường THPT Sơn Mỹ

11/03/2021
14 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn Hóa 11 năm 2020

Trường THPT Phan Ngọc Hiển

26/12/2020
110 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn Hóa 11 năm 2020

Trường THPT Quang Trung

03/12/2020
292 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn Hóa 11 năm 2020

Trường THPT Lý Tự Trọng

03/12/2020
101 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn Hóa 11 năm 2020

Trường THPT Nguyễn Trãi

03/12/2020
51 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn Hóa 11 năm 2020

Trường THPT Chuyên Lam Sơn

03/12/2020
44 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK1 môn Hóa học 11 năm 2020

Trường THPT Lý Nhân

11/10/2020
353 lượt thi
0/30
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK1 môn Hóa 11 năm 2020

Trường THPT Thanh Liêm

11/10/2020
124 lượt thi
0/30
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK1 môn Hóa học 11 năm 2020

Trường THPT Trần Cao Vân

09/10/2020
54 lượt thi
0/30
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK1 môn Hóa học 11 năm 2020

Trường THPT Hiệp Hòa

09/10/2020
37 lượt thi
0/30
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK1 môn Hóa học 11 năm 2020

Trường THPT Phạm Kiệt

09/10/2020
26 lượt thi
0/30
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK1 môn Hóa học 11 năm 2020

Trường THPT Phan Đình Phùng

09/10/2020
28 lượt thi
0/30
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK1 môn Hóa học 11 năm 2020

Trường THPT Sơn Tây

09/10/2020
53 lượt thi
0/30
Bắt đầu thi
ATNETWORK
ZUNIA9