Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm Xã hội nhân văn

370 câu trắc nghiệm Địa lý du lịch Việt Nam

370 câu trắc nghiệm Địa lý du lịch Việt Nam

Chia sẻ tài liệu ôn thi với 370 câu trắc nghiệm Địa lý du lịch Việt Nam có đáp án dành cho các bạn sinh viên, giúp bạn hệ thống kiến thức chuẩn bị cho kì thi sắp diễn ra. Mời các bạn tham khảo!

370 câu
lượt thi
Xem chi tiết
110+ câu trắc nghiệm Lịch sử kinh tế quốc dân

110+ câu trắc nghiệm Lịch sử kinh tế quốc dân

Tổng hợp và chia sẻ tài liệu ôn thi với 110+ câu trắc nghiệm Lịch sử kinh tế quốc dân có đáp án dành cho các bạn sinh viên khối ngành xã hội có thêm tư liệu tham khảo học tập bổ hữu ích.

115 câu
lượt thi
Xem chi tiết
Trắc nghiệm Lịch sử các học thuyết kinh tế

Trắc nghiệm Lịch sử các học thuyết kinh tế

Đề cương ôn thi với 180 câu trắc nghiệm Lịch sử các học thuyết kinh tế (có đáp án) dành cho các bạn sinh viên nhằm giúp bạn hệ thống kiến thức chuẩn bị cho kì thi sắp diễn ra.

180 câu
lượt thi
Xem chi tiết
270 câu trắc nghiệm Kỹ năng lãnh đạo

270 câu trắc nghiệm Kỹ năng lãnh đạo

Trắc nghiệm ôn thi với 270 câu hỏi môn Kỹ năng lãnh đạo có đáp án dành cho các bạn sinh viên khối ngành làm tư liệu ôn thi, đồng thời là trợ thủ đắc lực cho học viên cao học.

270 câu
3 lượt thi
Xem chi tiết
278 câu trắc nghiệm môn Dẫn luận ngôn ngữ

278 câu trắc nghiệm môn Dẫn luận ngôn ngữ

Cùng ôn tập với 278 câu trắc nghiệm môn Dẫn luận ngôn ngữ có đáp án mà tracnghiem.net đã sưu tầm dưới đây, hi vòng giúp các bạn củng cố lại kiến thức, chuẩn bị cho kì thi sắp tới đạt kết quả tốt.

278 câu
413 lượt thi
Xem chi tiết
660 câu trắc nghiệm Lịch sử Đảng

660 câu trắc nghiệm Lịch sử Đảng

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử Đảng dành cho các bạn sinh viên nhằm giúp bạn ôn tập và kiểm tra đạt kết quả cao.

660 câu
1690 lượt thi
Xem chi tiết
460 câu trắc nghiệm Tâm lý học

460 câu trắc nghiệm Tâm lý học

Với hơn 460 câu trắc nghiệm tâm lý học (có đáp án) dành cho các bạn sinh viên nhằm giúp bạn hệ thống kiến thức chuẩn bị cho kì thi sắp diễn ra.

460 câu
2322 lượt thi
Xem chi tiết
340 câu trắc nghiệm Logic học

340 câu trắc nghiệm Logic học

Chia sẻ 340 câu trắc nghiệm logic học (có đáp án) dành cho các bạn sinh viên nhằm giúp bạn ôn tập và kiểm tra đạt kết quả cao.

340 câu
1403 lượt thi
Xem chi tiết
130 câu trắc nghiệm Lịch sử văn minh thế giới

130 câu trắc nghiệm Lịch sử văn minh thế giới

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử văn minh thế giới dành cho các bạn sinh viên nhằm giúp bạn hệ thống kiến thức đã học chuẩn bị cho kì thi kết thúc học phần sắp diễn ra.

130 câu
546 lượt thi
Xem chi tiết
180 câu trắc nghiệm Xã hội học

180 câu trắc nghiệm Xã hội học

Mời các bạn cùng tham khảo "Bộ câu hỏi trắc nghiệm xã hội học" có đáp án, dành cho các bạn sinh viên nhằm giúp bạn hệ thống kiến thức đã học chuẩn bị cho kì thi kết thúc học phần sắp diễn ra.

180 câu
733 lượt thi
Xem chi tiết
500 câu trắc nghiệm Cơ sở văn hóa Việt Nam

500 câu trắc nghiệm Cơ sở văn hóa Việt Nam

Cập nhật những câu hỏi ôn thi trắc nghiệm môn Cơ sở văn hóa Việt Nam có đáp án mới nhất giúp các bạn ôn thi đạt hiệu quả cao.

500 câu
7838 lượt thi
Xem chi tiết