Đề Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 11

B1: Chọn lớp và môn

B2: Loại đề

B3: Chọn nội dung

Đề thi HK2 môn Địa lí 11 CTST năm 2023-2024

Trường THPT Hoằng Hóa

02/05/2024
10 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK2 môn Địa lí 11 KNTT năm 2023-2024

Trường THPT Phạm Hùng

02/05/2024
6 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK2 môn Địa lí 11 CTST năm 2023-2024

Trường THPT Trần Văn Giàu

18/03/2024
11 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi
ADMICRO
YOMEDIA

Đề thi giữa HK2 môn Địa lí 11 KNTT năm 2023-2024

Trường THPT Việt Trì

18/03/2024
11 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn Địa lí 11 KNTT năm 2023-2024

Trường THPT Ngô Gia Tự

30/12/2023
18 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi
ZUNIA12

Đề thi giữa HK1 môn Địa lí 11 CTST năm 2023-2024

Trường THPT Phan Liêm

01/11/2023
41 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK1 môn Địa lí 11 KNTT năm 2023-2024

Trường THPT Việt Trì

01/11/2023
61 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK1 môn Địa lí 11 Cánh Diều năm 2023-2024

Trường THPT Long Hòa

01/11/2023
30 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK1 môn Địa lí 11 CTST năm 2023-2024

Trường THPT Hàn Thuyên

18/10/2023
60 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK1 môn Địa lí 11 KNTT năm 2023-2024

Trường THPT Nguyễn Du

17/10/2023
39 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK2 môn Địa lí 11 năm 2022-2023

Trường THPT Chu Văn An

21/04/2023
159 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK2 môn Địa lí 11 năm 2022-2023

Trường THPT Nguyễn Trân

18/04/2023
80 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn Địa lí 11 năm 2022-2023

Trường THPT Đội Cấn

27/12/2022
575 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn Địa lí 11 năm 2022-2023

Trường THPT Duy Tân

24/12/2022
539 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn Địa lí 11 năm 2022-2023

Trường THPT Hoằng Hóa 3

19/12/2022
393 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn Địa lí 11 năm 2022-2023

Trường THPT Phan Ngọc Hiển

17/12/2022
253 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn Địa lí 11 năm 2022-2023

Trường THPT Thanh Đa

15/12/2022
112 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK1 môn Địa lí 11 năm 2022-2023

Trường THPT Phan Ngọc Hiển

09/11/2022
211 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK1 môn Địa lí 11 năm 2022-2023

Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền

02/11/2022
386 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK1 môn Địa lí 11 năm 2022-2023

Trường THPT Nguyễn Duy Thì

28/10/2022
399 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK1 môn Địa lí 11 năm 2022-2023

Trường THPT Gia Định

26/10/2022
237 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK1 môn Địa lí 11 năm 2022-2023

Trường THPT Lê Trung Kiên

24/10/2022
121 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK2 môn Địa Lí 11 năm 2021-2022

Trường THPT Bắc Trà My

16/05/2022
128 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK2 môn Địa Lí 11 năm 2021-2022

Trường THPT Gia Định

23/04/2022
246 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK2 môn Địa Lí 11 năm 2021-2022

Trường THPT Khương Hạ

19/04/2022
125 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK2 môn Địa Lí 11 năm 2021-2022

Trường THPT Bến Tre

16/04/2022
97 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK2 môn Địa Lí 11 năm 2021-2022

Trường THPT Nguyễn Trãi

14/04/2022
91 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK2 môn Địa Lí 11 năm 2021-2022

Trường THPT Đồng Đậu

14/04/2022
22 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK2 môn Địa Lý 11 năm 2021-2022

Trường THPT Nguyễn Trãi

08/03/2022
236 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK2 môn Địa Lý 11 năm 2021-2022

Trường THPT Nguyễn Du

03/03/2022
104 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn Địa Lí 11 năm 2021-2022

Trường THPT Nguyễn Du

28/12/2021
473 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn Địa lí 11 năm 2021-2022

Trường THPT Ngô Thời Nhiệm

25/12/2021
272 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn Địa lí 11 năm 2021-2022

Trường THPT Chu Văn An

21/12/2021
316 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn Địa lí 11 năm 2021-2022

Trường THPT Hùng Vương

08/12/2021
368 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK1 môn Địa lý 11 năm 2021-2022

Trường THPT Như Xuân

30/10/2021
1043 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK1 môn Địa lý 11 năm 2021-2022

Trường THPT Yên Hòa

30/10/2021
488 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK1 môn Địa lý 11 năm 2021-2022

Trường THPT Lê Thành Phương

30/10/2021
260 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK1 môn Địa lý 11 năm 2021-2022

Trường THPT Tân Bằng

27/10/2021
104 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK1 môn Địa lý 11 năm 2021-2022

Trường THPT Tam Dương

27/10/2021
49 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK2 môn Địa lí 11 năm 2021

Trường THPT Thường Xuân 2

19/04/2021
439 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK2 môn Địa lí 11 năm 2021

Trường THPT Như Xuân

19/04/2021
203 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK2 môn Địa lí 11 năm 2021

Trường THPT Như Thanh

19/04/2021
104 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK2 môn Địa lí 11 năm 2021

Trường THPT Như Thanh 2

19/04/2021
82 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK2 môn Địa lí 11 năm 2021

Trường THPT Lang Chánh

19/04/2021
36 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK2 môn Địa lí 11 năm 2021

Trường THPT Nguyễn Duy Thì

16/03/2021
357 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK2 môn Địa lí 11 năm 2021

Trường THPT Lê Thành Phương

15/03/2021
195 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK2 môn Địa lí 11 năm 2021

Trường THPT Ngô Gia Tự

15/03/2021
95 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK2 môn Địa lí 11 năm 2021

Trường THPT Gia Định

15/03/2021
72 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK2 môn Địa lí 11 năm 2021

Trường THPT Lê Lợi

15/03/2021
37 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK2 môn Địa lí 11 năm 2021

Trường THPT Lê Trung Kiên

15/03/2021
21 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn Địa lí 11 năm 2020

Trường THPT Lê Lai

03/12/2020
665 lượt thi
0/30
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn Địa lí 11 năm 2020

Trường THPT Nông Cống

03/12/2020
352 lượt thi
0/30
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn Địa lí 11 năm 2020

Trường THPT Lê Hoàn

03/12/2020
262 lượt thi
0/30
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn Địa lí 11 năm 2020

Trường THPT Quan Sơn

03/12/2020
188 lượt thi
0/30
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK1 môn Địa lí 11 năm 2020

Trường THPT Thanh Miện

02/11/2020
940 lượt thi
0/30
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK1 môn Địa lí 11 năm 2020

Trường THPT Tân Bằng

02/11/2020
521 lượt thi
0/30
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK1 môn Địa lí 11 năm 2020

Trường THPT Trưng Nữ Vương

14/10/2020
227 lượt thi
0/30
Bắt đầu thi
ATNETWORK
ZUNIA9