Chu trình động cơ đốt trong piston cấp nhiệt đẳng tích có cùng \(\varepsilon \) với các khí lý tưởng có phân tử chứa 1 nguyên tử, 2 nguyên tử, 3 nguyên tử; hiệu suất nhiệt tương ứng là \({\eta _{t1}}\); \({\eta _{t2}}\); \({\eta _{t3}}\) thì: 

Suy nghĩ trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

ADSENSE
Câu hỏi này thuộc ngân hàng trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Xem chi tiết để làm toàn bài
250 câu trắc nghiệm Kỹ thuật nhiệt

250 câu trắc nghiệm Kỹ thuật nhiệt

Hệ thống các câu hỏi trắc nghiệm Kỹ thuật Nhiệt dành cho sinh viên đại học, cao đẳng thuộc khối ngành kỹ thuật ôn thi kết thúc học phần hiệu quả.

250 câu
1342 lượt thi
Xem chi tiết
ADMICRO
YOMEDIA
ZUNIA9