Theo quy định tại Điều 7 Quyết định số 1697/QĐ-NHNo-TCKT ngày 27/10/2006 V/v Ban hành qui định chế độ chứng từ kế toán áp dụng trong hệ thống NHNo&PTNT Việt Nam thì trên các loại chứng từ bằng giấy khách hàng và nhân viên ngân hàng được thực hiện:

Suy nghĩ trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

ATNETWORK
Câu hỏi này thuộc ngân hàng trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Xem chi tiết để làm toàn bài
250 câu trắc nghiệm Tín dụng ngân hàng

250 câu trắc nghiệm Tín dụng ngân hàng

Chia sẻ hơn 250 câu trắc nghiệm Tín dụng ngân hàng có đáp án dành cho các bạn sinh viên giúp bạn hệ thống kiến thức chuẩn bị cho kì thi sắp diễn ra. Mời các bạn tham khảo!

250 câu
709 lượt thi
Xem chi tiết
ADMICRO
YOMEDIA
ZUNIA9