Để gắn 1 Textbox trên Form với 1 field của Table, ta dùng thuộc tính gì của Textbox

Suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

ANYMIND360
Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Đề thi HK1 môn Tin học 12 năm 2021-2022

Trường THPT Đào Duy Từ

29/05/2023
180 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi
ADMICRO
YOMEDIA
ZUNIA9