Phát biểu nào sau đây sai:

Suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

ADSENSE
Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Đề thi giữa HK1 môn Công nghệ 12 năm 2022-2023

Trường THPT Lê Thanh Hiền

29/03/2023
101 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi
ADMICRO
YOMEDIA
ZUNIA9