Đề Trắc Nghiệm Tin Học Lớp 12

B1: Chọn lớp và môn

B2: Loại đề

B3: Chọn nội dung

Đề thi HK1 môn Tin học 12 năm 2021-2022

Trường THPT Đào Duy Từ

26/12/2021
159 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn Tin học 12 năm 2021-2022

Trường THPT Lý Thái Tổ

24/12/2021
84 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn Tin học 12 năm 2021-2022

Trường THPT Lê Chân

24/12/2021
45 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi
ADMICRO
VDO.AI

Đề thi HK1 môn Tin học 12 năm 2021-2022

Trường THPT Mỹ Xuyên

19/12/2021
61 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn Tin học 12 năm 2021-2022

Trường THPT Gia Định

19/12/2021
22 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi
MGID

Đề thi HK1 môn Tin học 12 năm 2021-2022

Trường THPT Trần Cao Vân

19/12/2021
8 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn Tin học 12 năm 2021-2022

Trường THPT Đoàn Thượng

08/12/2021
16 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn Tin học 12 năm 2021-2022

Trường THPT Đa Phúc

08/12/2021
8 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn Tin học 12 năm 2021-2022

Trường THPT Phan Đình Phùng

08/12/2021
11 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn Tin học 12 năm 2021-2022

Trường THPT Lê Quý Đôn

08/12/2021
4 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK1 môn Tin học 12 năm 2021-2022

Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng

13/11/2021
85 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK1 môn Tin học 12 năm 2021-2022

Trường THPT Quang Trung

11/11/2021
42 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK1 môn Tin học 12 năm 2021-2022

Trường THPT Võ Thị Sáu

11/11/2021
14 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi
ADSENSE
MGID